fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Maszt   

Żuraw transportowany bywa rozmontowany na przyczepach aut. Ładunek i wyładunek zachodzi dzięki żurawiowi samochodowemu rodzaju Star20. Montowanie żurawia robi się dzięki ręcznej wciągarki. Po rozmieszczeniu na szynach podwozia umieszcza się na nim zastrzał żurawia i przytrzymuje go linami odciągającymi. Maszt razem z teleskopem umieszczany bywa w pozycji poziomej na klatkach z drewna, a jego fundament bywa zestawiony z przegubem umieszczonym na zawsze w podwoziu. Wciągarka ręczna zakłada maszt obkręcając go wokół przegubów. Na zmontowanych wcześniej kolumnach hangaru zakłada się dźwigary kablobetonowe o szerokości 34m i masie 16.64 tony. (uprawnienia budowlane kontakt) Dźwigary poleca się umieścić podczas montowania na 11m nad obszarem.

Charakterystyka żurawia

Montowanie

Montowanie potrafi być zrobione jednym żurawiem teleskopowym z użyciem trawersu i ochroną żurawia linami odciągowymi, względnie dwoma żurawiami ze złapaniem dźwigara od razu liną w czterech miejscach bez korzystania z trawersu oraz lin. (uprawnienia budowlane 2021) Podczas robót wyładunkowych czy montowaniu delikatnych prefabrykatów da się użyć delikatnego żurawia jeżdżącego kolumnowego rodzaju pionier. Przez niedużą rosłość unoszenia żurawia ten bywa najlepiej przydający się do robót montujących w takich momentach, kiedy da się go umieścić na stropie umieszczanej budowli i unosić delikatne części od razu z obszaru. Przykład rozłożenie dźwigów na miejscu budowy podczas robienia konstrukcji hali jednonawowej o szerokości blisko 34m. Budowla zestawia się z części, czyli z kolumn umieszczonych w stopach, dźwigarów kablobetonowych scalanych z kawałków okiennych. Części składowe dźwigarów sprężonych były zrobione w niezmiennym zakładzie prefabrykacji  i przywiezione na miejsce pracy koleją. (uprawnienia budowlane program)

Żuraw

Transport żurawia zachodzi dzięki wciągarek ręcznych widniejących na ziemi. Transport na nowe, równe miejsca dokonywane bywa na przesuwnicach zrobionych na wózkach wałkowych. Użycie żurawia do montowania hali przemysłowej:

Po zamontowaniu ramy żuraw transportuje się do tyłu powyżej kolejnych prefabrykatów widniejących na podłożu po torach umieszczonych na kolumnach z betonu, tak samo jak przechodzi żuraw masztowy rodzaju derrick. Żuraw masztowy ruszający się o budowie teleskopowej posiada niewielki zasięg, ale wielki udźwig, czyli przyda się do montowania dużych i masywnych prefabrykatów hal przemysłowych, jaki ma osobną plusową cechę, mianowicie dzięki maszynie teleskopowej masztu bywa użyteczny montaż hal o obojętnych rosłościach. (akty prawne uprawnienia budowlane)

Żuraw – budowa

Żuraw zrobiony bywa z podwozia wspartego na 12 kołach idących po szynach, masztu teleskopowego z niezmiennych wysięgnikiem, zastrzału tylnego i dwóch zastrzałów bocznych i napędu. Niższy element masztu zrobiony bywa z trzech kawałków i jest zestawiony z podwoziem nieruchomo. Element wyższy umieszczony bywa w środku elementu niezmiennego i da się dzięki dwóm wciągarkom ręcznych dowolnie unosić i spuszczać. (program egzaminu na uprawnienia) Teleskop zrobiony bywa z kawałków, czyli rosłość jego w granicach największej maksymalnej rosłości unoszenia może zostać regulowana. Wysięgnik bywa zestawiony z teleskopem na zawsze. Mechanizm unoszenia jest kierowany silnikiem elektrycznym o sile 27 KW. Podczas rosłości unoszenia do 18m żuraw bywa samodzielnie stateczny, ale podczas rosłości większych warto go chronić nadprogramowo linami. Masa żurawia to 17,7 T. (segregator egzamin ustny uprawnienia)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com