fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zastosowanie nasypów drogowych

W ciągu dnia użytkowane są setki kilometrów autostrad, jednak tylko nieliczni zastanawiają się, w jaki sposób powstały oraz ile czasu trwał sam proces ich konstrukcji. Jednym z kluczowych zadań odnośnie robót ziemnych jest właśnie budowa nasypów drogowych. (uprawnienia budowlane przepisy)

Nasypy drogowe stanowią bardzo istotny element infrastruktury dotyczącej autostrad i obwodnic miast. Powstają głównie z myślą o przemysłowym budownictwie, w którym stanowią podstawę rzędnej, górnej warstwy konstrukcyjnej. Przeprowadzenie robót związanych z budową nasypów drogowych w prawidłowy sposób jest bardzo istotne, ponieważ stanowi gwarancję bezpieczeństwa wszelkich użytkowników przyszłej drogi. Jakiekolwiek odchylenia od przyjętej normy grożą osunięciem się nawierzchni. (uprawnienia budowlane egzamin ustny)

Charakterystyka nasypów drogowych
Charakterystyka nasypów drogowych

Właściwości mechaniczne nasypów

Użyty materiał zasypowy jest głównym wyznacznikiem właściwości mechanicznych nasypu. Dostępność materiału nasypowego w miejscu bądź sąsiedztwie wykonywanych robót powinna stanowić podstawowy wyznacznik ekonomiczny odnośnie doboru tego materiału. Warto pamiętać o tym, że po odpowiedniej modyfikacji gruntu początkowo niezdatnego do bezpośredniego wbudowania go w nasyp można korzystać z niego bez ograniczeń. Technicznym kryterium doboru odpowiedniego materiału jest osiągnięcie przed niego odpowiednich parametrów po zagęszczeniu, takich jak odkształcalność, wytrzymałość, przepuszczalność hydrauliczna oraz trwałość. (uprawnienia budowlane egzamin)

Dobór materiałów

Grunty przeznaczone na wykonanie nasypów powinny charakteryzować się dużą jednorodnością. W tym względzie najważniejszy jest dobór odpowiednich materiałów do konkretnej gleby. Nie można przy tym zapominać o naturalnych ryzykach, takich jak podatność podłoża na opady czy wiatr lub osiadanie gruntu. Poza tym materiały różnią się od siebie w zależności od wykorzystania – odpowiednio do dolnych oraz górnych warstw nasypów. W dolnych warstwach najczęściej wykorzystuje się grunty skaliste bądź kamienne, żwiry, łupki i piaski, lecz również podłoża metalurgiczne. W przypadku górnych warstw używane są takie materiały jak żwiry, piaski oraz kamienie. Przy zastosowaniu odpowiedniej technologii można korzystać także z materiałów odpadowych pozyskanych z przemysłu ciężkiego (pyły, popioły, żużle). (uprawnienia budowlane kontakt)

Podstawowe zasady budowy nasypów

Nasyp drogowy powinien zostać wykonany metodą warstwową. Następujące kolejno po sobie podkłady powinny być wykonane przy użyciu tego samego materiału, co dotyczy także wodoprzepuszczalności. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody, w związku z czym podczas prac nie mogą powstać zaklęśnięcia ją gromadzące. Chociaż wyróżnia się kilka sposobów budowania nasypów drogowych (warstwowy, poprzeczny, czołowy, estakadowy), to przebieg prac w przypadku każdego z nich wygląda podobnie. Podstawę sukcesu stanowi solidna i sprawna grupa fachowców, którzy w dokładny sposób przeprowadzą zlecenie. Ważny jest również odpowiedni sprzęt: koparki, spycharki, walce, ubijaki, zagęszczarki. Proces budowy rozpoczyna się od zamocowania geotkaniny, na której następnie kładzie się kolejne warstwy gleby. Szybkość wykonania prac jest uzależniona od podłoża, na którym nasyp ma stanąć. Grunty słabonośne oraz niekorzystny kąt nachylenia terenu utrudniają prowadzenie prac, w związku z czym sam proces budowy nasypu może ulec wydłużeniu. Końcowy etap budowy nasypu drogowego stanowi zadbanie o bezpieczeństwo, czemu służy zabezpieczenie go za pomocą materiałów anty-erozyjnych, które zapobiegają osuwaniu się jego poszczególnych warstw. (uprawnienia budowlane 2022)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com