fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Budynki składowe o złożonych funkcjach

Istnieją magazyny, które mają prostą funkcję oraz bardziej złożoną (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane). Funkcja prosta polega na gromadzeniu i przechowywaniu towaru. Z kolei składy o złożonej funkcji charakteryzują się tym, że towar bądź materiał, który jest przechowywany podlega:

– przed zmagazynowaniem procesom przygotowawczym – suszenie, nawilżanie,

– przed wywiezieniem wstępnym procesom technologicznym – czyszczenie, mechaniczne sortowanie.

Może też być taka sytuacja, że w tym budynku miejsce będą miały procesy częściowego lub całkowitego przetwarzania części asortymentu towaru. Takie budynki należy projektować zgodnie z zasadami kompozycji budynków przemysłowych.

Powierzchnia łączna obejmuje powierzchnię:

a) składowania, która jest bezpośrednio zajęta przez towary,

b) komunikacyjną:

– schody,

– przejścia,

– szlaki komunikacyjne,

c) pomocniczą, która jest zajęta przez urządzenia transportowe,

d) usługową, która obejmuje pomieszczenia i miejsca, które są przeznaczone na manipulację:

– odbiór,

– wydanie,

– sortowanie,

– pakowanie,

– miejsca przeglądu (pytania na egzamin ustny do uprawnień).

Żeby obliczyć ogólna powierzchnię, można skorzystać ze wzoru:

– Q – ilość przechowywanego materiału w tonach,

– q – ciężar objętościowy w t/m3,

– h – wysokość składowania w metrach,

– v – współczynnik wykorzystania powierzchni (stosunek powierzchni składowania do powierzchni całkowitej).

Wielkość współczynnika v jest zależna m.in. od:

-typu składu,

– liczby kondygnacji,

– siatki słupów,

– sposobu magazynowania.

Zakłada się, że współczynnik v wynosi:

a) dla składowania w stosach v = 0,6 – 0,7,

b) dla składowania na stojakach v = 0,3 – 0,4 (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia architektoniczne).

Sposoby składowania

Wyróżnia się trzy sposoby składowania:

a) luzem na posadzce lub na podkładach:

– ciężkie przedmioty o dużych wymiarach,

b) w stosach:

– drobne materiały jednego asortymentu, które nie podlegają mechanicznym uszkodzeniom podczas manipulacji

– niektóre surowce,

c) na regałach (stojakach):

– materiały, które wymagają konserwacji w okresie przechowywania lub niezbędne jest uporządkowane składowanie w celu umożliwienia manipulacji,

– do wymiarów składowanych przedmiotów należy dostosować formę i wymiary regałów, a także sposób ich ustawienia,

– mogą mieć one formę półek, klatek, szaf czy zasieków.

Wysokość pomieszczeń składowych i liczba kondygnacji

Wysokość pomieszczeń składowych zależy przede wszystkim od wysokości składowania. Należy wtedy uwzględnić również:

– przestrzeń, która znajduje się pod stropami, która jest konieczna, żeby móc zainstalować urządzenia transportowe,

– przestrzeń, która jest konieczna, żeby prowadzić instalacje.

Czynnik ekonomiczny budownictwa warunkuje liczbę kondygnacji w składach wielopiętrowych. Składy, które mają wiele kondygnacji powstają, kiedy:

– jest ograniczony teren,

– konieczna jest duża powierzchnia składowania z przeznaczeniem na materiały lekkie (czyli powyżej 4000 m2). 

Pojemność magazynów można obliczyć na podstawie danych wyjściowych takich jak:

– normy zapasu materiałów na określoną ilość dni,

– roczne zużycie zapasu materiałów,

– program produkcji przedsiębiorstwa,

– normy zużycia surowców czy półfabrykatów na jednostkę wyrobu z uwzględnieniem norm zapasu na określoną ilość dni.

Normy zapasów są czynnikiem zmiennym (egzamin na uprawnienia architektoniczne). Zależą one przede wszystkim od:

– warunków zaopatrzenia,

– tempa zużytkowania materiałów przez zakład.

Sprawność funkcjonowania układu

O sprawności funkcjonowania układu decyduje:

– układ komunikacyjny,

– zastosowanie odpowiednich urządzeń transportowych.

W składach wielotraktowych powinny być przejścia i przejazdy poprzeczne, które będą szerokie jak bramy. Dodatkowo należy je umieścić w odstępach od 20 do 30 m. Oprócz tego wzdłuż budynku powinien być minimum jeden przejazd dla ruchu dwukierunkowego o szerokości 2,5-3 m. Między stojakami bądź stosami materiału powinno być przejście, którego szerokość powinna wynosić:

– dla ruchu pieszego – 0,6-0,9 m,

– dla transportu wózkowego – 1,1-1,2 m.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com