fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Budowle hydrotechniczne

Bardzo niebezpiecznym zjawiskiem dla budowli hydrotechnicznym są trzęsienia ziemi. To zjawisko naraża je na dynamiczne działanie fali sejsmicznej w wodzie. Wypełnia ona zbiornik poza budowlą. Warunki gruntowe pod tymi budowlami ulegają pogorszeniu przez podtapianie terenu. Jest to powodem, aby przy projektowaniu tego typu budowli oprócz obciążeń sejsmicznych brać pod uwagę działanie parcia sejsmicznego wody. Oprócz tego grunty posadowienia należy traktować jakby miały co najmniej 1 klasę jakości mniej niż wynika to z ich właściwości geotechnicznych.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Budowle hydrotechniczne
Budowle hydrotechniczne

Zwilżanie elementów wodą

Gdy w konstrukcji powstaną szwy robocze i szwy powstałe wskutek przerw w betonowaniu należy odpowiednio przygotować te miejsca przed dalszym etapem betonowania. Robi się to poprzez staranne nakuwanie i silnie zwilżanie wodą. Gdy przerwy w betonowaniu przekraczają 12 godzin to oprócz zwilżania szwów należy całą powierzchnię zwilżać co 6 godzin.[uprawnienia budowlane testy] Gdy wykonuje się pasy antysejsmiczne powierzchnię muru należy silnie zwilżać przy pomocy wody przed układaniem betonu. Elementy prefabrykowane podczas procesu stykowania zwilża się wodą w powierzchniach styku. Nakłada się na nie warstwę zaprawy cementowej i na nią układa się beton w stykach nie później niż 2 godziny po zwilżaniu. W przypadku elementów prefabrykowanych wykorzystuje się zaprawę o konsystencji półciekłej. Jej marka powinna być o jeden stopień wyższa niż marka zaprawy stosowanej w normalnych warunkach.[uprawnienia budowlane]

Konstrukcje i spoiny w gorącym i suchym klimacie

W gorącym i suchym klimacie konstrukcję oraz spoiny powinno wykonywać się w specjalny sposób. Pierwszym z nich jest okrywanie konstrukcji w celu zabezpieczenia przed bezpośrednim działaniem słońca. Powinno się często i obficie zwilżać wodą konstrukcję podczas wiązania i twardnienia betonu.[akty uprawnienia budowlane]

Górnictwo a użytkownicy terenów eksploatowanych

Górnictwo daje nam bardzo dużo korzyści. Oprócz nich występują również kolizje interesów między górnikami, a użytkownikami terenów eksploatowanych. Wynikają one głównie z przemieszczenia, zmiany ukształtowania i wstrząsów terenu czy ruchów górotworu nad wyrobiskami. Powodują one bardzo duże zmiany w warunkach hydrologicznych i statyczno- dynamicznych pracy obiektów budowlanych. Tyczy się to zarówno budowli już stojących, jak i tych które dopiero są projektowane lub wznoszone na danym terenie. Gdy dana konstrukcja nie jest przygotowana na wpływy eksploatacji górniczej może doznać różnego rodzaju zmian geometrycznych lub uszkodzeń.[egzamin na uprawnienia budowlane] Są one nazywane szkodami górniczymi i mogą prowadzić nawet do całkowitego zniszczenia budowli. Zagadnienia budownictwa na terenach pod którymi w pobliżu których była, jest lub będzie w okresie amortyzacji budowli prowadzona eksploatacja górnicza, są bardzo ciekawym zjawiskiem. Jest to dziedzina nauki szeroko eksploatowana zarówno za granicą jak i w Polsce. Jeśli chodzi o zagadnienia geologiczno-górnicze bardzo interesujące jest zagadnienie dotyczące wpływów eksploatacji pokładów węgla na powierzchnię terenu. Zostało ono opracowane w Polsce przez profesorów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przez W. Budryka, S. Knothe i T. Kochmańskiego. Innym ciekawym zagadnieniem są kwestie konstrukcyjno-budowlane na terenach górniczych. Ich opracowaniem zajęli się profesorowie Politechniki Śląskiej w Gliwicach łącznie ze specjalistami Śląskich Biur Projektów.[segregator uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com