fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Budowa szyny i sposób jej mocowania

Szyny mocuje się do belek przy pomocy śrub kotwiących z nakrętkami i podkładkami sprężynującymi. Aby szyna mogła się bocznie przesuwać w większym zakresie stosuje się odpowiednio wygięte śrub kotwiących. Krótkie odcinki szyny stosuję się jako wstawkę dylatacyjną. Możemy ją wymieniać w zależności od długości toru, czyli szerokości szczelin dylatacyjnych.[uprawnienia budowlane] Gdy tor ma dużą wartość dylatacji należy zastosować w stykach szyn łubki. Ich górna krawędź powinna łagodnie wznosić się ku przerwie dylatacyjnej. Zapewnia to łagodny przejazd kół nad przerwą przy pomocy rąbków po łubkach. Dla terenów górniczych o znacznym wychyleniu z poziomu wzdłuż jezdni trzeba przyjąć pewne założenie. Zakłada się pierwotną niweletę jezdni ze spadkiem odwrotnym. Jej wielkość ma wartość dopuszczalną ze względów ruchowych.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Projektowanie zbiorników wodnych

Najważniejszą cechą, jaką muszą posiadać zbiorniki wodne jest ich szczelność. Niweluje ona straty magazynowe wody i szkody jakie może wywołać woda, która z niego wycieka. Jeśli chodzi o kształt, wymiary i rodzaj konstrukcji zbiornika są one uzależnione od odkształceń występujących na danym terenie oraz od wymagań ruchowych. Zbiorki wodne powinno umieszczać się na terenach, gdzie nie występują żadne zagrożenia. Przy wyborze lokalizacji unika się terenów przyuskowkowych i zapadliskowych.

Rodzaje zbiorników wodnych

Wyróżniamy dwie główne grupy zbiorników wodnych: z konstrukcją sztywną, geometrycznie niezmienną i z łatwo odkształcalną konstrukcją. Pierwsze z nich projektuje się jako sztywne, przestrzenne skrzyżowania skrzyń żelbetowych. Powinny mieć one zwarty rzut poziomy. Jeśli ma on dużą wartość można wykonywać je jako parę mniejszych skrzyń połączonych za pośrednictwem przewodów.[akty uprawnienia budowlane] Drugi rodzaj zbiorników o konstrukcji łatwo odkształcalnej mają zdolność do dostosowywania się do deformacji terenu. Mogą mieć one postać wielokomorowych zbiorników o konstrukcji w kształcie prostopadłościennej zamkniętej skrzyni, którą umieszcza się w gruncie. W tej konstrukcji przenoszenie wpływów pełzania i wyginania terenu górniczego przenoszą płyty denne, stropowe i ściany zewnętrzne przy współpracy ze sobą.[uprawnienia budowlane testy]

Budowa szyny
Budowa szyny

Sposoby eliminacji parcia ziemi na konstrukcję

W celu eliminacji parcia ziemi na ściany konstrukcji stosuje się specjalną ścianę oporową. Umieszcza się ją wokół zbiornika. Ścianę taką projektuje się z uwzględnieniem jedynie czynnego parcia ziemi. Taka ściana w swoich narożach powinna mieć pionowe szczeliny dylatacyjne. Innym rozwiązaniem jest wykonywanie przy zewnętrznych ścianach  zbiornika żelbetowych prefabrykowanych półek poziomych.[egzamin na uprawnienia budowlane] Pomiędzy nimi wciska się grunt podczas procesu pełzania, bez zwiększania parcia na ściany zbiornika. Innym sposobem jest podobny zbiornik, ale z innym rodzajem posadowienia. Ten umieszczę się na gruncie płytko przy pomocy rusztu ław fundamentowych. Ewentualnie można wykonać go jako oddzielne bloki betonowe lub murowych. Powinny być one oddzielone od dna zbiornika przez warstwę poślizgową. Takie rozwiązanie wykorzystuje się na gruntach zwartych. Jest to korzystne dla konstrukcji ze względu na wygięcie i pełzanie terenu.[segregator uprawnienia budowlane]

Rodzaje posadowienia

Wykorzystuje się je dla zbiorników, które mają rzut kwadratowy lub kołowy. Umieszcza się je na części rzutu poziomego. Posadowienie dwupunktowe ma miejsce na dwóch pasach poprzecznych. W obliczeniach go uwzględnia się ukośny kierunek eksploatacji górniczej. W tym przypadku w ustroju skrzyni występują znacznie momenty skręcające. Posadowienie trzypunktowe zaleca się wykorzystywać na terenach o wysokim stopniu zagrożenia. W tym przypadku należy dodatkowo zabezpieczyć konstrukcję ze względu na pełzanie terenu.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com