fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Pozwolenie, zgłoszenie, czy nic?

żeli chodzi o budowę przyłączy to absolutnie nie ma konieczności, aby dokonywać jakiegokolwiek zgłoszenia bądź konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Sprawdźmy, czy jest tak także wtedy, gdy mamy do czynienia z budową przyłączy mających związek z obiektem budowlanym bądź z niezabudowaną działką. (uprawnienia budowlane cennik) 

Budowa przyłącza

Dwa rodzaje formalności

Okazuje się, że niezależnie od rodzaju przyłącza, które chcemy wykonać, nie wymaga ono od nas ani zgłoszenia ani pozwolenia na budowę. Taka sytuacja ma miejsce w związku ze zmianami, które zostały wprowadzone w Prawie Budowlanym z 28 lipca 2005 roku, która obowiązuje od 26 września 2005 r. Wcześniej koniecznym było uzyskanie pozwolenia na budowę wszystkich, za wyjątkiem budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych. Były one zwolnione z tej konieczności, jednak pod warunkiem, że prowadziły do budynków. Wedle obecnie obowiązującego prawa ustawodawca nie dookreśla i nie wyróżnia konkretnych przyłączy. Zwolnienie w ich zgłaszaniu obejmuje także te przyłącza, które mają być doprowadzone do niezabudowanej jeszcze działki budowlanej. Sam inwestor ma obecnie możliwość samodzielnie wybrać sposób, w jaki zgłosi budowę takich przyłączy. Wśród możliwości wymienia się:

  • możliwość dokonania zgłoszenia właściwemu organowi na podstawie art. 30 Prawa Budowlanego,
  • możliwość skorzystania z nowo wprowadzonego trybu realizacji, a więc bez zgłoszenia, przy zastosowaniu art. 29a Prawa Budowlanego.   (uprawnienia budowlane program) 

Zgłoszenie przyłącza

Jak odbywa się proces zgłoszenia przyłącza? Przede wszystkim w tym zakresie inwestor ma obowiązek zgłosić takie przyłącze właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, czyli staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu. Takie zgłoszenie koniecznie musi zawierać następujące elementy: (uprawnienia budowlane segregator) 

  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych;
  • szkice lub rysunki oraz wymagane odrębnymi przepisami pozwolenia, uzgodnienia i opinie;
  • projekt zagospodarowania działki lub terenu z zaznaczoną lokalizacją projektowanego przyłącza wraz z opisem technicznym instalacji, który musi wykonać projektant z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi na kopii aktualnej mapy zasadniczej sporządzonej do celów projektowych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Oczywiście koniecznym jest, by była ona aktualna, co najlepiej zlecić odpowiednio geodecie.

Przyłącze bez zgłoszenia

Tak naprawdę możliwość budowy przyłącza bez konieczności jego zgłaszania jest dużym ułatwieniem dla inwestorów. Mowa przede wszystkim o ułatwieniu drogi, jaka jest związana z dopełnieniem odpowiednich czynności administracyjnych przez inwestora. Koniecznym pozostaje jednak, aby inwestor w odpowiedni sposób stosował się do prawa energetycznego albo do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Jeżeli inwestor ma w planach zbudować przyłącze wskazane w artykule 29a to powinien także zamówić u projektanta z odpowiednimi uprawnieniami sporządzenie planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Konieczne jest zaznaczenie na niej lokalizacji przyłącza. W niektórych przypadkach konieczne jest także opracowanie projektowe przyłącza.  (uprawnienia budowlane 2023)  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com