fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Pozwolenie na budowę

Budowa domów jednorodzinnych nie rozpocznie się bez wydania pozwolenia na budowę. Jako budowę rozumie się też rozbudowę, przebudowę i nadbudowę obiektu.

Przed złożeniem wniosku

Przed złożeniem wniosku o zezwolenie na budowę należy:

  • uzyskać Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu w lokalnym Wydziale Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu miasta lub Gminy
  • kupić gotowy projekt powtarzalny bądź zaprojektować przez architekta z uprawnieniami
  • Zakupić u wykwalifikowanego geodety mapę wysokościową terenu działki w skali 1:500 przeznaczonej do celów projektowych
  • Uzyskanie decyzji o wyłączeniu działki z gruntów rolnych
  • Uzyskanie Warunków Technicznych dostawy dla podstawowych mediów
  • Wykonanie opinii geologicznej
  • Uzyskanie uzgodnień w Zakładzie Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej

Sprawdzenie wniosku

Co jest sprawdzane w złożonym wniosku o pozwolenie na budowę:

  • Czy PZT (plan zagospodarowania terenu) jest zgodny z przepisami
  • Kompletność projektu budowlanego, czy złożone zostały wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i plan BIOZ oraz ochrony PPOŻ
  • Czy projekt budowlany jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania terenu

Wydanie pozwolenia na budowę

Na wydanie decyzji organ wydający ma do 65 dni roboczych od złożenia wniosku. Za każdy dzień zwłoki nakładana jest kara w wysokości 500 zł, która wpływa do Budżetu Państwa.

Pozwolenie na budowę wydaje starosta, który wysyła informacje do inwestora oraz do organu, który wydał decyzję o warunkach zabudowy lub zagospodarowania terenu.

W ciągu 14 dni od wydania decyzja staje się prawomocna. W tym czasie można odwołać się od decyzji.

Zasady wydawania pozwolenia na budowę

Pozwolenie na budowę wydaje się bezterminowo. Prawo Budowlane zastrzega, że pozwolenie wygasa, gdy budowa nie rozpocznie się w przeciągu 3 lat od wydania pozwolenia oraz gdy budowa zostanie przerwana okres dłuższy nić 3 lata.

Budowa bez pozwolenia jest samowolą budowlaną. Jeśli budowa jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania terenu oraz nie narusza prawa budowlanego, to właściwy organ może jedynie nakazać wstrzymanie robót budowlanych. Po wyjaśnieniu wszelkich nieścisłości i skompletowaniu odpowiednich dokumentów można uzyskać pozwolenie na wznowienie robót budowlanych.

Prawo budowlanego uwzględnia jednak obiekty, które mogą zostać zbudowane na zgłoszenie ( wiaty, garaże, itp.)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0