fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Odbiór robót budowlanych – kto może go wykonać?

Odbiór robót budowlanych polega na kontrolowaniu pewnych etapów budowy i jej wykończeniu. Wykonuje go kierownik budowy, a więc osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. (testy uprawnienia architektoniczne)

 

odbiór robót budowlanych
odbiór robót budowlanych

Różne etapy odbioru budowy

Pierwszy wpis dotyczy odbioru po wizycie geodety, wszystko zanotowane jest w dzienniku budowy.

W tym przypadku potwierdzenia wymaga odpowiednie wytyczenie budynku.

Kierownik budowy ocenia czy wykop został prawidłowo wykonany z wytyczeniem i projektem, sprawdza czy posadowienie gruntu ma wystarczalność i czy nie zdradza wysokiego poziomu wód gruntowych. (program na uprawnienia architektoniczne)

Odbiór fundamentów

Bardzo istotne jest poprawne wykonanie fundamentów, które musi być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Fundamenty bowiem są podstawą domu.

Kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego, dokonuje tego wpisu, najczęściej sprawdzana jest geometria deskowania, wykopów, zgodność zbrojenia z rysunkiem projektowym i praktyką budowlaną. Kolejny odbiór następuje po zdemontowaniu szalunków, gdy beton osiągnie już wymaganą wytrzymałość. Kontroluje się twardość betonu i jednorodność jego struktury. Bada się również poprawność wykonywania izolacji poziomej na ławach i stopach lub na wierzchu płyty. Następnie poddaje się sprawdzeniu poprawności murowania ścian fundamentowych z bloczków betonowych. (testy 2019 uprawnienia)

Odbiór stropu

Stropy międzykondygnacyjne to bardzo ważne elementy budynków. Wykonuje się je według zatwierdzonego projektu architektonicznego i konstrukcyjnego. Odbiór strop ma wychwytywać ewentualne błędy, czy odstępstwa od projektu.

W przypadku stropów monolitycznych lub gęstożebrowych najpierw ocenia się ustawienie podpór deskowanie stropu i wieńca, rozmieszczenie i staranność wykonania. Jeżeli kierownik budowy ma jakieś wątpliwości odnośnie tego elementu budowy, musi wstrzymać betonowanie do momentu naprawiania błędów. Zwraca się również uwagę na zachowanie odpowiedniej wysokości stropu w stosunku do podłogi. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Odbiór stanu surowego

Odbiór stanu surowego następuje, gdy zostaną zbudowane wszystkie ściany domu, gdy są gotowe stropy i betonowe schody. Sprawdza się tutaj szerokość, wysokość długość pomieszczeń, kontroluje się, czy ściany są idealnie pionowe, mierzy się również otwory okienne i otwory na drzwi.

Odbiór dachu skośnego

Przy odbiorze dachu skośnego pierwszą do kontroli jest więźba lub stropodach. oczywiście tutaj nie kontroluje się, czy wszystko następuje zgodnie z projektem. Sprawdza się również wilgotność drewna, jego klasę, sposób zabezpieczenia, geometrię konstrukcji, sprawdzą się także warstwy izolacyjne.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com