fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Działka zagrodowa

Działka zagrodowa to inaczej ujmując działka siedliskowa. Mogą znajdować się na niej wyłącznie budynki związane z pracą rolników. W jej skład wchodzą: obiekty gospodarcze, hodowlane czy budynki mieszkalne.

Egzamin na uprawnienia budowlane jest formą sprawdzenia umiejętności do samodzielnej pracy inżyniera przy budowie obiektów budowlanych lub przy sporządzaniu projektów. Dokument potwierdzający takie umiejętności to najważniejszy „papierek” inżyniera. Umożliwia on samodzielną pracę. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

Sprawdź się z naszą stroną: www.uprawnienia-budowlane.com  oraz www.uprawnienia-architektoniczne.com

 

Pozwolenia na zabudowę działki zagrodowej

Osoba występująca o prawo zabudowania działki zagrodowej musi mieć na uwadze fakt prowadzenia gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej niż 1ha oraz status rolnika. Stawiając na niej dom mieszkalny z brakiem zamiaru na zajmowanie się rolnictwem może być kłopotliwe.

Bez pozwolenia na budowę na działce mogą znajdować się takie obiekty jak:

  • budek gospodarczy do 35 metrów kwadratowych
  • płyty betonowe
  • szczelny zbiornik na gnojówkę na gnojownicę o pojemności do 25 metrów sześciennych
  • naziemne silosy (o pojemności do 30 metrów sześciennych i wysokości do 4,50 metra)
  • suszarnie kontenerowe (do 21 metrów kwadratowych)

Obiekty do produkcji rolnej to budynki i urządzenia do produkcji, przechowywania czy przetwarzania wyprodukowanych na gospodarstwie produktów rolnych.

 

Wymagania budowy obiektów na działkach zagrodowych

  • „Najmniejszą odległość budynków ZL, PM, IN od granicy lasu należy przyjmować, jak odległość ścian tych budynków od ściany budynku ZL z przykryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień”
  • „granica lasu stanowi granicę terenu leśnego lub działki leśnej oznaczonych zgodnie z mapą ewidencyjną bez względu na stopień zalesienia”
  • Ze względów bezpieczeństwa odległość między budynkiem a lasem nie powinna być mniejsza niż 12m

 

Zabudowę działki zagrodowej przede wszystkim określa budynek mieszkalny powinien od powstać w pierwszej kolejności planowanej inwestycji gospodarczej. Budowę budynków gospodarczych i inwentarskich można odłożyć na drugi plan, będą one stanowić uzupełnienie istniejącej zabudowy zagrodowej. Istotną kwestią jest fakt, iż działka zagrodowa musi myć zamieszkania przez rolnika z tego powodu budynek mieszkalny jest sprawą kluczową. Działka siedliskowa pełni funkcję mieszkalną jak i miejsce pracy.

Podsumowując działka zagrodowa prawnie nie ma swojej definicji dlatego budowa obiektów na takiej działce może być nie co utrudniona. Problemu za zabudowaniem nie będą mieli rolnicy gdyż w skład zabudowy wchodzi do mieszkalny i dopełniające budynki gospodarczej do produkcji rolnej.

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com