fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Prace, które dotyczą  budowy nawierzchni betonowych posiadają charakter prac liniowych jednokierunkowych (uprawnienia budowlane 2021). Dzięki liniowemu charakterowi można je łatwiej skoordynować tak, żeby postępy grup robót były takie same i żeby był jednakowy jak postęp robót grupy prowadzącej.

W skład całości budowy nawierzchni betonowej wchodzą takie grupy robót:

– roboty przygotowawcze,

– produkcja masy betonowej,

– wbudowywanie masy betonowej,

– roboty wykończeniowe i pielęgnacja betonu.

Budowa nawierzchni betonowych

Roboty przygotowawcze

Robotami przygotowawczymi są:

– przygotowanie podłoża naturalnego lub sztucznego,

– wykonanie ewentualnej podbudowy bądź przystosowanie do tego celu zużytej nawierzchni,

– wykonanie ław betonowych pod prowadnice,

– ułożenie prowadnic.

Organizując roboty przygotowawcze należy pamiętać przede wszystkim o tym, że powinny one mieć miejsce wcześniej niż roboty podstawowe.

Produkcja masy betonowej

Na produkcję masy betonowej składa się wiele procesów robót, które w przypadku budownictwa nawierzchni betonowych decyduje o postępie robót. Jest to czynność prowadząca (program na uprawnienia budowlane w wersji android). Produkcja masy betonowej dotyczy takich procesów jak:

– dostawa i składowanie sypkich materiałów składowych masy betonowej oraz ewentualne ich przerabianie,

– dostarczanie wody zarobowej,

– sporządzanie masy betonowej.

Transport

Materiały, które wykorzystuje się do budowy nawierzchni betonowych dostarcza się z różnych zakładów produkcyjnych. Wygląda to tak, że:

a) materiały masowego zużycia dostarcza się z:

– cementowni,

– kamieniołomów,

– piaskowni,

– żwirowni,

– tartaków,

b) pozostałe materiały z okręgowych central zbytów materiałów:

– stal zbrojeniowa,

– asfalt,

– materiały pędne.

W zależności od odległości przewozu materiały dostarcza się wykorzystując transport kolejowy bądź samochodowy.

Place składowe powinny być rozmieszczone w odpowiednich odstępach wzdłuż budowanej nawierzchni. Kolejnym krokiem jest rozwożenie materiałów ze składowisk na miejsca wbudowania.

Podczas organizowania transportu można wyróżnić:

– przewóz materiałów z ich wytwórni na place przystacyjne albo specjalne place materiałowe – transport zewnętrzny,

– przewóz materiałów i półfabrykatów (do takich też zalicza się masę betonową) z magazynów budowy i placów składowych bezpośrednio na miejsce wbudowania oraz prace przeładunkowe i przewóz w obrębie placów składowych czy też placów budowy – transport wewnętrzny (produkcyjny).

Dzięki racjonalnemu zaprojektowaniu i zagospodarowaniu składów materiałowych można uzyskać spore oszczędności w:

– robociźnie,

– materiałach,

– pracy maszyn (egzamin ustny na uprawnienia budowlane).

Składy materiałów

Składy materiałów powinno się urządzać z wzięciem pod uwagę:

– potrzeb produkcji,

– warunków bezpieczeństwa pracy,

– warunków przeciwpożarowych,

– najdogodniejszych i najbardziej ekonomicznych warunków transportowych.

Istnieją trzy rodzaje i schematy składów materiałowych. Należy uwzględnić rozmiar budowy, miejscowe warunki komunikacyjne i terenowe, miejsca poboru materiałów oraz rodzaj transportu wewnętrznego i zewnętrznego. Wyróżnia się:

a) małe składy, które rozmieszcza się wzdłuż budowanej drogi,

b) duże składy urządzone bezpośrednio przy stacji, bocznicach kolejowych albo przy portach rzecznych,

c) składy rozdzielone, które polegają na tym, że dla cementu, materiałów pomocniczych i ewentualnie grysów urządza się składy przy stacjach lub bocznicach kolejowych (jak w typie b), natomiast kruszywo produkuje się i magazynuje bezpośrednio w wyrobiskach.

Małe składy

Małe składy, które znajdują się wzdłuż budowanej drogi powinny znajdować się w odstępstwach do kilku kilometrów od siebie. Ważne jest to, żeby transport masy betonowej ze składów na miejsce robót nie doprowadzało do rozwarstwienia masy betonowej (uprawnienia architektoniczne).

Składy tego typu powinny być wyposażone w:

– barak albo silosy przenośne na cement,

– mały barak jako pomieszczenie na materiały pomocnicze, podręczny warsztat i laboratorium połowę,

– zasieki terenowe na kruszywo bądź też wydzielone place o dostatecznej powierzchni na poszczególne rodzaje kruszywa,

– przenośną wytwórnię masy betonowej, jeśli produkcja masy betonowej przewidziana jest poza drogą,

– instalację wodociągową, którą włącza się do rurociągu roboczego, do studni lub innego źródła wody.

Środkami transportowymi na takich składach są:

– przenośniki taśmowe,

– ładowarki mechaniczne,

– kolejka wąskotorowa o trakcji ręcznej lub spalinowej,

– raczki.

Masa betonowa jest dowożona na miejsce robót kolejką z trakcją mechaniczną (lokomotywki spalinowe) lub na samochodach-wywrotkach.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com