fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Błędy w dokumentowaniu podłoża

Geotechniczne dokumentacje stworzone bez znajomości prawa, jakie obecnie obowiązuje może powodować powstanie poważnych problemów. Dokumenty te stanowią składową część budowlanych projektów. Problemy związane z geotechnicznymi badaniami gruntowych podłoży oraz z fundamentowaniem to podstawowe elementy w inwestycyjnych procesach. Każda z inwestycji wiąże się z wykonaniem na gruncie posadowienia. Niektórzy uważają, że jest to mankament, który wynika z grawitacji, jaka ma miejsce na naszej planecie. Z tego też względu dokładne i precyzyjne określenie gruntowych warunków prowadzi do bezpieczeństwa konstrukcji. Wpływa to również na koszty, jakie wiążą się ze zrealizowaniem inwestycji.

 (uprawnienia budowlane cennik) 

Błędy w dokumentowaniu podłoża
Błędy w dokumentowaniu podłoża

Cechy podłoża

Ustalanie w podłożu cech przeprowadza się za każdym razem w oparciu o wiercenia bądź badawcze wykopy. Stosuje się sondowania albo inne polowe badania, badania makroskopowe, a także szczegółowe laboratoryjne. Zarówno laboratoryjne, jak i polowe badania obejmować powinny zakresem głównie fizykomechaniczne właściwości warstw, jakie określa się zazwyczaj ogólnikowo jako słabonośne albo nienośne. Ważne jest pamiętanie o tym, że geotechniczne rozporządzenie planuje się tak, aby informacje istotne i geotechniczne dane były dostępne na każdym z etapów związanych z projektowaniem. Geotechniczne informacje dostosowuje się do wymagań dla danego obiektu oraz do ryzyka, jakie się przewiduje. Celem geotechnicznych badań jest przede wszystkim ustalenie geotechnicznych warunków, aby w ten sposób określić właściwości skał i gruntów. Ma to na celu także zebrać dodatkową wiedzę, jaka jest istotna odnośnie danego terenu.  (uprawnienia budowlane program) 

Informacje geotechniczne

Geotechniczne informacje dokładnie zbiera się, zapisuje i interpretuje. W zależności od zachodzących potrzeb informacja powinna obejmować warunki, jakie występują w podłożu, charakterystykę geomorfologiczną, geologiczną, sejsmiczną aktywność, jak i wodne warunki. Uwzględnia się w tym wypadku także zmienność warunków w podłożu. Warunki, jakie pojawiają się w podłożu mogą wpływać na wybór danych geotechnicznych kategorii, dlatego też powinno się je określić w pierwszym etapie związanym z badaniem podłoża. Pierwszoplanowe znaczenie mają badania podłoża budynku. Wyniki z badań decydują o poprawności związanej z obliczeniami stateczności i nośności konstrukcji. Na ich podstawie powinno podjąć się decyzję, czy wzmacnianie podłoża jest konieczne.  (uprawnienia budowlane segregator)   

Sposoby badania podłoży

Praktyka inżynierska obecnie po wprowadzeniu w życie wielu prawnych aktów oraz norm odnotowuje rewolucję. Dotyczą one w szczególności zmiany sposobów w przeprowadzaniu badań gruntowego podłoża, projektowania, wykonywania pomiarów parametrów, monitorowania wznoszonych obiektów, oraz zmiany w mentalności stron inwestycyjnych procesów. Zakres badań powinien pozwalać określić oraz wydzielić na ich podstawie geotechniczne warstwy. Ich dokładność powinna odpowiadać wymaganiom obliczeń związanych ze statecznością i nośnością budynków. Proces rozpoznania podłoża powinien realizowany być do głębokości aktywnej strefy oddziaływania budynków. Jego koniec powinien mieć miejsce w warstwie nośnych gruntów. (uprawnienia budowlane 2023)  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com