fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Bezpieczeństwo ewakuacyjnych dróg

Ważną kwestią w czasie tworzenia ewakuacyjnych dróg jest znajomość przepisów oraz odpowiednia wiedza na temat materiałów, jakie można użyć w celu obudowania drogi ewakuacyjnej. Ewakuacja polega na przemieszczaniu się w sposób zorganizowany ludzi z miejsca, gdzie pojawia się zagrożenie, do miejsca, jakie jest bezpieczne. W bezpiecznym miejscu życie i zdrowie ludzi nie może być zagrożone. Możliwość przeprowadzenia ewakuacji budynku podczas pojawienia się pożaru to jedno z podstawowych wymagań, jakie musi spełniać obiekt oddany do użytkowania. Obszar jaki ma być bezpieczny pozostaje jednak różnie określany.  (segregator egzamin ustny uprawnienia) 

Bezpieczeństwo ewakuacyjnych dróg
Bezpieczeństwo ewakuacyjnych dróg

Drogi ewakuacyjne ujęte w Warunkach Technicznych

Patrząc na zapisy ujęte w Warunkach Technicznych droga ewakuacyjna to przejścia bądź dojścia ewakuacyjne. Przejścia mogą odbywać się na korytarz, bądź do innej pożarowej strefy, albo też na zewnątrz obiektu. W przypadku dojść ewakuacyjnych jest to proces od wyjścia z pomieszczenia do innej pożarowej strefy albo na zewnątrz danego budynku. Bezpieczną strefą jest inna pożarowa strefa albo przestrzeń, jaka znajduje się poza budynkiem. Droga ewakuacyjna z kolei w całości zlokalizowana jest w budynku. Chcąc postawić chociaż jeden krok poza zewnętrzne drzwi, w takim przypadku zgodnie z przepisami powinniśmy znaleźć się w strefie bezpieczeństwa. Warto jednak zastanowić się, czy na pewno strefa ta jest wolna od zagrożenia pożarem.  (program egzaminu na uprawnienia)  

Obudowa dróg ewakuacyjnych

Zakres przepisów odnośnie ewakuacji stworzyły dwa ministerstwa, dlatego też doprowadziło to do sytuacji, gdzie nie ma spójności w zakresie stawianych wymagań. W związku z tym podziałem pojawił się pewnego rodzaju paradoks który mówi, że okładziny sufitów albo podwieszane sufity stanowiące w korytarzu obudowę można wykorzystać jako niezapalne, niekapiące oraz nieopadające w związku z pojawiającym się ogniem, chociaż są one wciąż palne. Nie wolno składować na nim też palnych materiałów. To oznacza, że w korytarzu nie mogą znajdować się szafki czy kanapy, chyba że będą niepalne, ale można je wbudować. W konsekwencji podczas drogi ewakuacyjnej nie będzie można ich usunąć. Warto pamiętać w tym miejscu, że obudowy w poziomych ewakuacyjnych drogach posiadają klasę ogniowej odporności taką, jaką wymaga się do wewnętrznych ścian, nie mniej jednak od EI15.  (uprawnienia budowlane program) 

Lokalizacja dróg ewakuacyjnych

Rozporządzenie OP wydane przez ministerstwo MSWiA określa zasady związane z ewakuacją, składowaniem materiałów i wymagania odnośnie pożarowego bezpieczeństwa podczas eksploatowania budynku.   (uprawnienia budowlane kontakt) Przepisy nakazują wyznaczyć miejsce do zbiórek ewakuacyjnych poza budynkiem. W związku z tym roga ewakuacyjna kończy się w tym punkcie, który oddalony jest na odległość bezpieczną od obiektu. Normy związane z awaryjnym oświetleniem mówią, że droga podczas awarii rozpoczyna się w miejscu, gdzie zaczyna się ewakuacja, a jej koniec jest w bezpiecznym miejscu, do jakiego należy punkt zbiórki ewakuacyjnej. I właśnie w tym punkcie muszą zostać zaprojektowane odpowiednie oprawy awaryjnego oświetlenia.  (uprawnienia budowlane 2022)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com