fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Pompowalność mieszanki cd.

Żeby ograniczyć ilość drobnych składników, które są odciągane z przesuwającego się rdzenia mieszanki, aby stworzyć warstwę smarującą i spowodować sprawne uruchomienie transportu mieszanki, ważne jest, żeby przesmarować rurociąg przez rozpoczęciem pompowania mieszanki (program na uprawnienia budowlane). Polega to na zaaplikowanie do pompy plastycznej mieszanki cementowej w stosunku 1:2 (cement do piasku).

Można pompować mieszanki, które charakteryzują się niską wartością wskaźnika w/c, który dotyczy betonów wysokowytrzymałościowych. Jest to możliwe na skutek zastosowania superplastyfikatorów i innych domieszek upłynniających. Wykorzystuje się w nich dodatki, które mają formę pyłów o uziarnieniu, który jest podobny do cementu. W grę wchodzą również drobniejsze elementy jak np. mikrokrzemionka. Ich zadaniem jest:

– poprawienie pompowalności,

– zmniejszenie możliwości segregacji mieszanki podczas transportu pompowego.

Betonowa mieszanka transportowana

Dobór zestawu maszyn do transportu zewnętrznego

Żeby móc ustalić optymalne rozwiązania na etapie projektowania złożonych procesów budowlanych, należy postępować w ten sposób. W pierwszej kolejności niezbędne jest określenie rodzaju robót, który ma być przedmiotem optymalizacji. Następnie należy podzielić dany rodzaj robót na procesy składowe. Należy pamiętać o tym, że przedmiotem optymalizacji doboru maszyn może być również pojedynczy proces. Kolejnym krokiem jest określenie parametrów i wielkości charakteryzujących poszczególne procesy składowe rozpatrywanych robót. Należy też określić parametry, które charakteryzują otoczenie, które ma wpływ na projektowane roboty budowlane. Należy również podać ich wartości (program z aktami na uprawnienia budowlane). Dotyczy to pór roku i dnia, stanu pogody czy zmienności natężenia ruchu pojazdów w czasie. Następnym krokiem jest ustalenie zbiorów:

– maszyn spełniających warunki techniczno-organizacyjne poszczególnych procesów,

– maszyn uwzględniających parametry charakteryzujące otoczenie,

– rozwiązań (zestawów maszyn) spełniających warunki techniczno-organizacyjne projektowanych robót.

Po otrzymaniu wszystkich rozwiązań należy je zanalizować i porównać wszystkie zestawy zgodnie z przyjętymi kryteriami. Należy wybrać zestaw maszyn po przeanalizowaniu wszystkich opcji. Następnym krokiem jest testowanie przyjętego rozwiązania, a gdy wszystko zostanie zaakceptowane – należy zrealizować rozwiązanie optymalne.

Postępowanie podczas doboru optymalnego zestawu maszyn transportu zewnętrznego mieszanki

Proces załadunku mieszanki jest charakteryzowany przez takie parametry jak:

– wydajność węzła produkcji betonu towarowego – czas załadunku,

– wysokość wyładunkowe – odległość pomiędzy poziomem terenu a poziomem usytuowania otworu wyładunkowego,

– sposób podjeżdżania samochodu transportowego pod urządzenie zasypowe (tyłem czy przodem).

Proces transportu mieszanki jest charakteryzowany przez parametry, które dotyczą mieszanki betonowej i dróg transportowych. Mieszankę betonową opisują poniższe parametry:

– wielkość zapotrzebowanej mieszanki na poszczególne budowy,

– klasa konsystencji,

– temperatura dostarczanej mieszanki betonowej,

– dane dotyczące składu mieszanki (rodzaju cementu, kruszywa, dodatków),

– harmonogram dostarczenia betonu towarowego,

– inne parametry opisujące beton towarowy podane w specyfikacji zleceniodawcy (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane).

W przypadku dróg transportowych występują takie parametry:

– odległość zakładu wytwarzającego mieszankę od poszczególnych budów,

– kategoria dróg transportowych,

– rodzaj nawierzchni,

– dopuszczalna nośność mostów i wiaduktów znajdujących się na drogach dojazdowych.

Z kolei proces rozładunku środka transportowego charakteryzują takie parametry jak:

– wielkość frontu wyładunkowego na placu budowy (decyduje to o dopuszczalnej długości kolejki),

– stopień utwardzenia nawierzchni na placu budowy,

– rodzaj i stosowane maszyny do transportu wewnętrznego mieszanki betonowej,

– tempo betonowania (rozładunku).

Wszystko to wpływa na wybór środka transportu (pytania na egzamin ustny do uprawnień). Na wybór środka transportu i organizację procesu transportu betonu towarowego wpływają również czynniki otoczenia, którymi są:

– warunki klimatyczne,

– natężenie ruchu pojazdów związane z porą dnia,

– stan techniczny dróg,

– utrudnienia w ruchu drogowym (np. prowadzenie robót drogowych).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com