fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Betonoskop ma metalową obudowę o wymiarach 290x390x520 mm (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane). Przyrząd ten waży ok. 30 kg. Ekran lampy oscyloskopowej ma średnicę na poziomie 120 mm. Aby móc odczytać czas, należy zastosować znaczniki czasu (2, 10, 50, 250 i 1250 sekund). Stabilizuje się je przy wykorzystaniu oscylatora kwarcowego.

Aby móc liczbowo określić wpływ ważniejszych czynników na zależność R = f(V), przeprowadzono badania laboratoryjne betonu. Badanie to miało miejsce w Instytucie Techniki Budowlanej. Wykorzystano do tego betonoskop ultradźwiękowy. Badanie to miało trzy etapy.

Etap pierwszy wiązał się ze zbadaniem wpływu:

– wieku betonu,

– uziarnienia kruszywa,

– stosunku c/w (w przypadku wykorzystania stałej ilości cementu).

Betonoskop BI-8R
Betonoskop BI-8R

Z kolei drugi etap polegał na zbadaniu wpływu składu mineralogicznego kruszywa, a także wilgotności betonu. W przypadku trzeciego etapu, badano wpływ rodzaju kruszywa oraz stosunek c/w (w przypadku stałej ilości wody).

Wszystkie przeprowadzone badania były wykonane na normowych próbkach walcowych. Na skutek przeprowadzenia badań udało się otrzymać aż 1919 par wartości R i V. Następnie poddano je analizie statystycznej. Wyniki ogólnej analizy korelacyjnej wszystkich próbek przedstawiono w postaci krzywej regresji (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia budowlane).

Dzięki otrzymanej krzywej regresji, można określić podstawę wytrzymałości betonu, który charakteryzuje się poniższymi przeciętnymi wartościami czynników:

1)  stosunek cementowo-wodny: dw = 2,

2) ilość kruszywa (objętościowo) w 1 m3 betonu – 70%,

3) rodzaj kruszywa – żwir rzeczny (z przewagą skał twardych),

4) uziarnienie kruszywa – w polu szczególnie dobrego uziarnienia według PN-63/B-06250,

5) wiek betonu – ok. 20 dni,

6) wilgotność betonu – stan powietrzno-suchy,

7) ilość i rodzaj cementu – 300 kg/m3, portlandzki marki 250,

8) temperatura – ok. 18°C,

9) sposób zagęszczania betonu – wibrowanie,

10) dojrzewanie betonu – w warunkach naturalnych.

Wpływy czynników na wytrzymałość betonu

Można ustalić wpływ wielu czynników na wytrzymałość betonu i prędkości rozprzestrzeniania się fal ultradźwiękowych (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane). Jednak jest to możliwe wyłącznie w sytuacji, w której będzie rozpatrywać się wpływ zmian każdego pojedynczego czynnika przy niezmieniających się wszystkich pozostałych. Podejście tego typu nie może doprowadzić do tego, że powstanie uniwersalna relacja, która byłaby odpowiednia w przypadku wszelkich możliwych kombinacji składu betonu, rodzaju składników, wieku betonu czy jego wilgotności. Jednak dopuszcza się je w przypadku pewnej określonej grupy mieszanek.

Poszczególne czynniki mają duży wpływ na podstawową krzywą regresji. Wyraża się to za pomocą współczynników c. Współczynnik wypadkowy C to nic innego jak łączny wpływ najróżniejszych czynników na wspomnianą wcześniej podstawową krzywą regresji.

Zbrojenie podłużne znajduje się równolegle do kierunku rozchodzenia się fal ultradźwiękowych. Wpływ tego zbrojenia można wyeliminować za pomocą odpowiednio dobranej techniki pomiarów. Dodatkowo dzięki badaniom zauważono, że stan naprężenia w betonie w żaden sposób nie wpływa na prędkość rozchodzenia się fal ultradźwiękowych.

Do innych czynników, które w jakiś sposób wpływają na prędkość rozchodzenia się fal ultradźwiękowych, zalicza się m.in. sposób zagęszczania czy warunki dojrzewania. Oprócz tego należy pamiętać o tym, że czynniki te mogą w sposób zasadniczy zmienić przedstawione zależności. Właśnie z tego powodu należy te czynniki za każdym razem dokładnie poddać analizie (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com