fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Beton wytrzymałości miarodajnej

W momencie osiągnięcia przez beton wytrzymałości miarodajnej, należy wprowadzić kable wzmacniające do kanałów. Następnie konieczne jest wykonanie naciągu i zainiektowanie kanałów. Jeżeli roboty zostaną poprawnie wykonane to można uwzględnić w obliczeniach wzmacnianego podciągu współpracę betonu, który otula kable.

Beton wytrzymałości miarodajnej

Wzmacnianie belki strunobetonowej

Belkę strunobetonową można wzmocnić przy wykorzystaniu dwóch kabli. Trzeba jednak spełnić następujące warunki:

– belka musi posiadać wystarczającą strefę ściskaną betonu,

– w strefie rozciąganej jest za mało zbrojenia.

Wówczas siła sprężająca przekazywana jest na belkę, bez dodatkowej obudowy.

Jest to przypadek, gdzie nie ma osłonek przy kablach. Po sprężeniu zatapia się je w zaprawie z żywic epoksydowych lub poliestrowych. Dzięki temu nowe kable łączą się z betonem belki. Przez łączenie w ten sposób można wziąć pod uwagę w obliczeniach pracę wzmacniających kabli w pełnym wymiarze.  Jedocześnie należy uwzględnić naprężenia w betonie belki przy przyłożeniu do niej siły sprężającej. Naprężenia, które powstały nie mogą przekroczyć wartości dopuszczalnych dla stanu początkowego (program do egzaminu na uprawnienia na komputer).

Wzmacnianie dźwigarów kablobetonowych

W związku z szerokim stosowaniem dźwigarów’ kablobetonowyeh i spotykanymi mankamentami ich wykonawstwa, powstaje konieczność skutecznej naprawy zarysowanych dźwigarów.

Zagrożenie dźwigarów kablobetonowych powstaje na skutek:

– sprężenia niedostateczną siłą,

– nienależytej ochrony napiętego kabla przed szkodliwymi wpływami zewnętrznymi.

Istotne jest również to, żeby kanał kablowy był dokładnie wypełniony emulsją, która chroni kable przed korozją wżerową.

Jak można wzmocnić dźwigary kablobetonowe? Najpopularniejszym sposobem jest przykładanie do powierzchni dolnego pasa stalowe kształtowniki, których zadaniem będzie wzmacnianie. Mocuje się je przy pomocy obejm ze stalowych płaskowników. Wadą tego rozwiązania jest to, że chociaż zlikwiduje się stan zagrożenia, to korozja niszcząca kable może dalej postępować (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Spowodowane to jest tym, że istniejące już odkształcenia, rysy i pęknięcia są nieodwracalne, czyli mają charakter trwały. W związku z tym jest to dobre zabezpieczenie na jakiś czas. Kolejnym krokiem będzie wymiana całego dźwigara.

Przy wzmacnianiu dźwigarów ważne jest:

– doraźne zabezpieczenie nośności,

– przywrócenie pierwotnego kształtu w miarę możliwości,

– przywrócenie utraconych cech wytrzymałościowych i eksploatacyjnych,

– łatwość naprawy oraz względy ekonomiczne,

– naprawa jak najmniej zakłócająca używanie pomieszczeń przekrytych dźwigarami.

Do spełnienia wyżej wymienionych warunków należy wykorzystać dodatkowe kable, które będą sprężać istniejącą konstrukcję. Jest to najlepszy sposób na to, żeby wzmocnić dźwigary kablobetonowe (program na uprawnienia budowlane w wersji android).

Co się stanie w momencie, kiedy stwierdzi się korozję kabli i powstanie rys w betonie dolnego pasa kratownicy sprężonej? Należy wówczas wzmocnić tę kratownicę poprzez wykonanie projektu dodatkowych kabli zewnętrznych. Prowadzi się je w nowej, stalowej obudowie wzdłuż dolnego pasa.

Projektowanie obudowy

Wykonanie nowej obudowy z betonu jest bardziej skomplikowane i trudniejsze niż zaprojektowanie obudowy ze stali dla kabli wzmacniających.

Konieczne jest, żeby przestrzegać zasady, które obowiązują dla konstrukcji stalowych sprężonych w trakcie robienia projektu stalowej obudowy. Kolejny sposób opracowano opracowany w Katedrze Technologii Prefabrykatów i Betonu Sprężonego Politechniki Warszawskiej i zgłoszono go do opatentowania przez mgra inż. I. Jędrzejewskiego z Prozametu w Warszawie. Głównym celem jest sprężenie dolnego pasa dźwigara poprzez wykorzystanie cięgien zewnętrznych jako kabli. Napinają się one w środku rozpiętości przy użyciu ręcznej prasy naciągowej.

Takie wzmocnienie można rozwiązać poprzez sprężanie. Dzięki niemu doprowadza się do zamknięcia rys, które wystąpiły w dolnym pasie dźwigara. Poza tym pozwala na zmniejszenie ugięcia, które wystąpiło (egzamin na uprawnienia budowlane).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com