fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Beton nienasiąkliwy

Ze względu na to, że wykładziny kamienne są drogie, to schody i spoczniki powinno się wykonać z betonu nienasiąkliwego oraz odpornego na ścieranie (programy do uprawnień architektonicznych). Taki beton uzyskuje się poprzez:

– odpowiednie dobranie proporcji kruszywa,

– staranne przygotowanie masy betonowej,

– odpowiedni transport,

– układanie i zagęszczanie betonu (zalecone wibrowanie),

– staranne pielęgnowanie świeżego betonu przez zabezpieczenie przeciw wstrząsom,

– utrzymanie w stanie wilgotnym (polewanie wodą) przez okres co najmniej 14 dni,

– dodawanie środków uszczelniających (np. silikonu).

Beton nienasiąkliwy
Beton nienasiąkliwy

Z kolei odporność betonu na ścieranie można uzyskać poprzez:

– stosowanie kruszywa ze skał twardych (najlepiej jednego rodzaju) o szorstkiej powierzchni,

– dodawanie odpowiedniej ilości cementu (nie mniej niż 350 kg/m3),

– wysokiej marki betonu (nie mniej niż 350 kG/ /cm2).

Można ją zwiększyć poprzez dodanie środków utwardzających w wierzchniej warstwie. Mogą to być drobnoziarniste:

– okruchy korundu,

– okruchy karborundu,

– metalowe opiłki.

Pochylnia

Pochylnią w budynku jest stały pomost, który znajduje się pomiędzy co najmniej dwoma poziomami. Jest on odpowiedzialny za zapewnienie stałej komunikacji (jak wygląda egzamin na uprawnienia architektoniczne). Zastosowanie pochylni zależy przede wszystkim od:

– względów użytkowych,

– względów funkcjonalnych,

– bezpieczeństwa użytkowników.

To, jak bardzo pochylnia jest nachylona zależy przede wszystkim od przeznaczenia. Jest ono bardziej zróżnicowane i mniejsze niż w przypadku schodów. Większe nachylenie pochylni niż schodów jest możliwe jedynie w przypadku pochylni drewnianych, które mają podłogi z desek i przybite do nich są listwy, które przenoszą niewielkie ciężary.

W sytuacji, kiedy pochylnie są przeznaczone do ręcznego przetaczania beczek lub stosowane przy schodach terenowych do wprowadzania wózków dziecięcych, to w środku szerokości wybudowane są wąskie schody. Umożliwiają one wchodzenie.

Pochylnie często wykorzystuje się w garażach indywidualnych i zbiorowych. Jej nachylenie, które pozwoli na wjazd samochodu zależy głównie od tego, jak intensywny jest ruch. W przypadku garażów indywidualnych to nachylenie wynosi ok. 20%, a w przypadku garażów zbiorowych – 10%. Spowodowane to jest tym, że istnieje szansa na zawilgocenie na skutek opadów atmosferycznych. W efekcie może dojść do poślizgu pojazdu, który będzie wjeżdżał. Nachylenie pochylni wewnętrznej zależy od prostoliniowego lub krzywoliniowego kierunku wjazdu.

Pochylnie, które znajdują się w zakładach leczniczych, mają nachylenie do 18%. Ma to na względzie bezpieczeństwo użytkowników. Można je również wykorzystać przed wejściami zamiast schodów (informacje na temat egzamin na uprawnienia architektoniczne).

Konstrukcja pochylni zależy od:

– kształtu,

– wielkości.

Z reguły wykonuje się je jako stropy żelbetowe monolityczne o konstrukcji płytowo-żebrowej. Pochylnie, które znajdują się przed budynkami mają formę stropów płytowo-żebrowych, które opierają się na podciągach i słupach. Pochylnie zewnętrzne wykonuje się z betonu nienasiąkliwego, a ich powierzchnia nie może być ścieralna.

Dźwigi szybowe

Dźwigi szybowe można podzielić ze względu na przeznaczenie. Wyróżnia się dźwigi:

– towarowe,

– towarowo-osobowe,

– osobowe.

Dźwigi szybowe, osobowe i towarowo-osobowe montuje się w:

– zakładach przemysłowych,

– zakładach leczniczych,

– domach handlowych,

– magazynach.

Dźwigi powinny znajdować się w pobliżu klatek schodowych bądź głównych ciągów komunikacyjnych. Należy zainstalować w szybach, które są ze wszystkich stron obudowane i jednocześnie oddylatowane od konstrukcji i ustawiane na niezależnych fundamentach.

Główną częścią dźwigu szybowego jest kabina dźwigowa. Zawiesza się ją na stalowej linie, którą nawija się na bęben, który znajduje się w maszynowni. Dzięki przeciwwadze udaje się zrównoważyć ciężar kabiny z obciążeniem.

Maszynownia dźwigu znajduje się z reguły nad szybem. Na stropie, który oddziela maszynownię od szybu instaluje się urządzenia napędowe i inne (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne). Są również takie dźwigi, których maszynownia znajduje się na parterze budynku bądź w podziemiach obok szybu dźwigowego.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com