fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Belki podsuwnicowe

Belki podsuwnicowe są umieszczane na wspornikach słupów. W takim przypadku rozstaw ram wynosi 6 metrów. Ze względu na dobre i równomierne oświetlenie oraz dogodny układ ram – o różnych szerokościach i wysokościach, hale tego typu znajdują szerokie zastosowanie szczególnie w przemyśle metalowym. Nawy boczne, które oświetlane są przez okna w ścianach zewnętrznych przeznacza się zwykle na pomieszczenia z produkcją pomocniczą lub pomieszczenia usługowe. [uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Belki podsuwnicowe

Ramy monolityczne przykład

Ramy monolityczne stosuje się bardzo często dla podtrzymania przekryć cienkościennych. Przykładem takiego zastosowania jest wzniesiona w Japonii hala produkcyjna firmy Dainichi. Ma ona przekrycie tarczownicowe wsparte na czterech ramach podłużnych, które są rozmieszczone w odstępach 12,4 i 12 metrów. Słupy są rozstawiane co 4,5 metra. Rygiel służy podtrzymywaniu przekrycia.

Przykłady ram trójprzegubowych

Pierwszym przykładem hal z prefabrykowanych ram trójprzegubowych jest magazyn zbudowany w Pawłodarskich Zakładach Aluminiowych w ZSRR. Elementy tej konstrukcji są scalone z zachowaniem połączenia przegubowego. Rozstaw ram ma 6 metrów, a rzędna ich poziomych rygli tworzących pomost wzdłuż budynku 14,97 m. Zbrojenie wykorzystane w tym przypadku ma postać spawanych szkieletów przestrzennych, wykonywanych przed ułożeniem w formach. Podobnie wykonana została hala w Lyss w Szwajcarii. Jej konstrukcję stanowią ramy trójprzegubowe o rozpiętości 12 metrów i wysokości w zworniku 5 metrów.

Przykłady ram dwuprzegubowych

Bardzo podobną halę do powyżej opisanych możemy spotkać w Norton w Anglii. Jedyną różnicą między nimi jest wykorzystanie ram dwuprzegubowych zamiast trójprzegubowych. Ma ona rozpiętość 20 metrów, a ramy są w niej rozstawione co 6 metrów. Każda z ram składa się z dwóch słupów i rygla łukowego. Halę montowano w ten sposób, że najpierw ustawiono słupy, następnie na rusztowaniu stalowym układano trzy człony rygla, zalewano spoiny zaprawą cementową i po jej stwardnieniu rygiel sprężano.

Monolityczność konstrukcji ramowej

Monolityczność konstrukcji ramowej jest jej główną zaletą. Nawet jak uzyskana zostaje z prefabrykatów przez odpowiednią konstrukcję złączy. Dzięki monolityczności obciążenie i związane z tym odkształcenie jednego z elementów pociąga za sobą odkształcenie elementów sąsiednich. Jest to szczególnie korzystne przy przenoszeniu nieprzewidzianych obciążeń dodatkowych.[segregator uprawnienia budowlane] Oprócz tego monolityczność zapewnia trzy główne rzeczy. Po pierwsze zwiększa współczynnik pewności całej budowli. Kolejną rzeczą jest zmniejszenie do pewnego stopnia skutków błędów popełnionych przy wznoszeniu  budowli. W szczególności takich jak obniżenie marki betonu i przesunięcia prętów zbrojenia. Ostatni fakt, że uodparnia w dużym stopniu budynek na działanie krótkotrwałych gwałtownych obciążeń takich jak, huragany czy wybuchy.[uprawnienia budowlane testy]

Wady konstrukcji ramowych

Konstrukcje ramowe oprócz wielu zalet posiadają też dużo wad. Pierwszą z nich jest ich bardzo duża czułość na nierównomierne osiadanie, które zmienia przyjęty schemat obliczeniowy. Oprócz tego wykonywanie takich konstrukcji jako monolitycznych pochłania znaczne ilości drewna. Przy okazji jest też bardzo pracochłonne.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Ustrój nośny ha słupowo-belkowych

Podstawowymi elementami ustroju nośnego hal słupowo-belkowych są słupy i spoczywające na nich dźwigary przekrycia. Są one podparte przegubowo lub przegubowo przesuwnie. Pod względem statycznym dźwigary mogą być belkami jednoprzęsłowymi, wspornikowymi, ciągłymi przegubowymi lub ciągłymi bezprzegubowymi pełnymi lub kratownicami i wreszcie lukami.[uprawnienia budowlane]Przy poprzecznym układzie dźwigarów najczęściej są one belkami jednoprzęsłowymi zarówno w halach jedno- jak wieloprzęsłowych. Zaletą belek jednoprzęsłowych, jak wszystkich ustrojów izostatycznych, jest ich pełna niezależność pod względem statycznym od przęseł sąsiednich, co pozwala na budowę lub dobudowę każdej nawy oddzielnie.
Belki wspornikowe stosowane są do kształtowania symetrycznych hal trój-nawowych, przy czym nawę środkową przekrywają wsporniki wyprowadzone z naw bocznych i oparty na nich świetlik.[akty uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com