fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Żeleński i Pionek prowadzili również badania dotyczące przyśpieszania procesu naparzania betonu. W badaniach wykorzystywali betony ze spiekanych łupków przywęglowych. Proces naparzania odbywał się w zamkniętych formach. Para w nich nie stykała się bezpośrednio z masą betonową. Oznacza to, że był stosowany nagrzew kontaktowy w formach bateryjnych.[uprawnienia budowlane] Badacze ci stwierdzili, że pośród różnych cykli naparzania, które przeprowadzili najkorzystniejszym był cykl 4,5 godzinny. W cyklu tym faza dojrzewania trwała godzinę, faza podnoszenia temperatury 3 godziny i izotermiczne naparzanie 0,5 godziny. Wyniki nie różniły się w zależności od rodzaju i ilości cementu oraz ilości wody. W przypadku cementów portlandzkich 350 maksymalną temperaturą była ta wynosząca 90°C. Dla cementu szybkosprawnego 400 wynosiła ona natomiast 95°C. Zauważono również, że wyższe temperatury obniżały wytrzymałość uzyskiwaną po 28 dniach. Kolejnym wnioskiem był, że korzystniejszy wpływ ma powolne podnoszenie temperatury. Powinno wynosić ono około 20°C na godzinę.[uprawnienia budowlane testy]

Badania Żeleńskiego i Pionka
Badania Żeleńskiego i Pionka

Inne badania naparzania

Kolejnymi badaniami zajęli się Kozłow, Orentichler i Spiwak. Stwierdzili oni, że nagrzewanie kontaktowe betonu wykonanego z keramzytu w wysokiej temperaturze (150-200°C) uzyskano bardzo korzystne wyniki. Ostatnimi z badań były badania ITB. Dotyczyły one wpływu naparzania na krajowe cementu. Uzyskane zostały tu wyniki mówiące o tym, że wszystkie cementy marki 350 oraz wyższych wykazują korzystne zachowanie podczas długich cykli naparzania wynoszących 18-24 godziny. W przypadku cykli krótszych, ale wynoszących ponad 6 godzin najkorzystniejsze wyniki uzyskano dla cementu Chełm, Pokój oraz Nowiny. Cykle, które są krótsze od 6 godzin powodują obniżenie wytrzymałości niezależnie jakiego rodzaju cementu użyjemy do betonu.[akty uprawnienia budowlane]

Wnioski dotyczących badań naparzania

Wcześniej wspomniane badania dotyczące naparzania betonów lekkich pozwalają wysnuć kilka wniosków. Głównym z nich jest fakt, że efektywność przyśpieszania twardnienia betonów jest większa dla betonów lekkich niż zwykłych. Szczególnie można to zauważyć w betonach o niskich ciężarach objętościowych wynoszących poniżej 1300 kg/m3 oraz dużej porowatości. Dla betonów o wyższych markach wynoszących powyżej 140 własności są kształtowane podobnie jak w betonach zwykłych. Powinno uwzględniać się również specyficzne własności kruszyw lekkich. Do własności tych zalicza się ich skład chemiczny oraz mineralogiczny, ukryte własności hydrauliczne oraz porowatość.[egzamin na uprawnienia budowlane] Wpływają one na optymalny przebieg procesu naparzania. Jest to główną przyczyną możliwych do zaobserwowania znacznych rozbieżności w wynikach oraz częstej konieczności ustalania najbardziej korzystnych parametrów naparzania w sposób doświadczalny. Stosowany rodzaj cementu również ma wpływ na proces naparzania

Nagrzewanie promieniami podczerwonymi

W Związku Radzieckim było stosowane nagrzewanie promieniami podczerwonymi. Działo się to podczas ciągłej przemysłowej produkcji bloków keramzytowych. Elementy betonowe były wprowadza w formach do tuneli, w których odbywało się wstępne dojrzewanie. Tunele te miały długość 25 metrów i temperatura w nich panująca wynosiła 60°C. Po upłynięciu godziny przechodziły one do tunelu właściwego dojrzewania. Jego długość wynosiła 95 metrów, a temperatura w nim panująca 90°C.[segregator uprawnienia budowlane] Etap ten trwał 4 godziny. Od momentu, gdy masa betonowa zostanie ułożona w formach to przesuwa się na taśmie ruchem ciągłym przez wszystkie fazy termicznej obróbki. Metoda ta przyśpiesza proces twardnienia oraz powoduje obniżenie się wartości wilgotności betonu w elemencie.

Dodatki chemiczne

Dodatki chemiczne, których zadaniem jest przyśpieszenie procesu twardnienia betonów lekkich są stosowane w ograniczonym zakresie. Jako dodatek głównie stosuje się chlorek wapna. Jego działanie jest analogiczne w betonach zwykłych i lekkich. Polega ono na przyśpieszeniu procesu twardnienia cementu. Do dzisiaj nie zauważono żadnych ubocznych niepożądanych efektów stosowanie tego dodatku w kruszywach lekkich. Ilość chlorku wapna powinna wynosić około 2% w stosunku do ilości spoiwa.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com