fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Nowary swoje badania przeprowadził na chudej zaprawie cementowej 1:6 o wskaźniku W/C wynoszącym 1. Po okresie 28 dni tężenia wszystkie serie próbek charakteryzowały się bardzo zbliżonymi wartościami wytrzymałości. Sposób ich przechowywania nie wpływał na tę wartość, co mogło być spowodowane dużą ilością wody zarobowej. W późniejszych etapach można było zauważyć już znaczące różnice.[egzamin na uprawnienia budowlane] Objawiło się to tym, że przyrost wytrzymałości próbek, które były przechowywane w wodzie był znacznie wolniejszy niż w przypadku próbek, które były przechowywane w warunkach 100% wilgotności względnej powietrza, czyli w eksykatorze, gdzie występuje atmosfera nieruchoma. Również proces pielęgnacji powietrzno-suchej w pomieszczeniu laboratoryjnym podczas 2 miesięcy tężenia pozwala na uzyskanie wyższych wartości wytrzymałości niż ma to miejsce w przypadku pielęgnacji wodnej. Świadczy o tym między innymi ujemny wpływ nadmiaru wody zarobowej na wzrost wartości energii sieciowej kamienia cementowego oraz związany z nim wzrost wytrzymałości chudego betonu.

Badania Nowarego
Badania Nowarego

Inne badania

Według badań A. Hummela po 56 dniach dotyczących próbek na zaprawie normowej 1:3 o wskaźniku W/C wynoszącycm 0,45 można zaobserwować dla 6 cementów na 11, że pielęgnacja wodna dała lepsze wyniki niż pielęgnacja wodno-powietrzna. W pozostałych czterech przypadkach wyniki były odwrotne.[segregator uprawnienia budowlane] A. Klinlogel badał natomiast zagadnienie zmian wytrzymałości na rozciąganie podczas nagłych zmian środowiska. Wykazał on, że po wyjęciu z wody próbek oraz pozostawieniu ich na powietrzu można zaobserwować okresowo dość nagły spadek wytrzymałości na rozciąganie. Podobne zjawisko zauważył O. Graf podczas badania wytrzymałości na zginanie betonu, który przechowywany był do 28 dni pod wilgotnymi płachtami, a w późniejszym okresie na powietrzu. Po 3 dniach od momentu wyjęcia próbek spod płacht spadek wytrzymałości wynosił 22,1-32,8%. Wartość ta uzależniona była od rodzaju zastosowanego cementu. Wraz z upływem czasu dochodziło tu do wyrównania się wartości wytrzymałości.[akty uprawnienia budowlane] W przypadku niektórych cementów proces ten jednak trwał dość długo. Po upływie 28 dni przechowywania na powietrzu natomiast dochodziło do znacznego przekroczenia wartości, które uzyskane zostały w dniu wyjęcia próbek spod wilgotnej płachty.

Badania G. D. Ciskreli

Jednymi z ciekawszych badań dotyczących wpływu nagłego wysuszenia lub nasycenia próbek betonowych wodą były autorstwa G. D. Ciskreli. W jego przypadku próbki betony zwykłego były wykonywane w czterech seriach.[uprawnienia budowlane testy] Pierwsza oraz druga z nich były przechowywane w wodzie, a czwarta oraz trzecia na powietrzu. Czas przechowywania tych próbek wynosi miesiąc. Następnie po upływie tego czasu były one poddawane badaniom wytrzymałościowym dla różnych stanów wilgotności. Wspomniane badania wykazały, że wcześniejsze stwierdzenia są prawdziwe. W przypadku nagłego wysuszenia wilgotnego betonu można osiągnąć wzrost wynoszący 24% wytrzymałości na ściskanie dla jednoczesnego obniżenia się wartości wytrzymałości na rozciąganie o 17,2%. Podobna sytuacja ma miejsce podczas nagłego nasycania wodą betonu suchego. Dochodzi tu do obniżenia się wartości wytrzymałości na ściskanie o 11,8% oraz do jednoczesnego wzrostu wartości wytrzymałości na rozciąganie o 22,1%.[uprawnienia budowlane]

Wpływ wielokrotnych zmian wilgotności

Wielkokrotna zmiana wilgotności próbek zaprawy cementowej ma wpływ na ich wytrzymałość na ściskanie. Zagadnieniem tych zajmował się W. Nowary. Wyniki zostały uzyskane w przypadkach krańcowych, czyli w sytuacji, gdy próbka jest całkowicie wysuszona i następnie całkowicie nasycona wodą. Na podstawie jego badań można zauważyć, że wielokrotne zmiany wilgotności nie mają wyraźnego wpływu na końcowe charakterystyki wytrzymałościowe zapraw. Mimo to powodują one zaniżenie się wartości wytrzymałości na ściskanie w porównaniu z próbkami, które były jednokrotnie poddawane zmianie wilgotności.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com