fbpx
Przejdź do treści
program
Uprawnienia Budowlane

Agresja chemiczna

Tynki zewnętrzne nie są wystarczająco odporne na działanie wody opadowej (wydrukowane akty prawne na egzamin na uprawnienia budowlane). Odporność ta nie jest również odpowiednia w przypadku stosowania tego typu tynków w przypadku środowiska, które charakteryzuje się jakimkolwiek poziomem agresji chemicznej. Ze względu na spore zanieczyszczenie wód powierzchniowych, dochodzi do tego, że praktycznie każda budowla wodna jest w jakiś sposób narażona na agresję chemiczną. Na stałą agresję chemiczną najbardziej narażone są takie budowle wodne jak:

– stacje uzdatniania wody,

– zbiorniki ścieków,

– oczyszczalnie ścieków.

Agresja chemiczna

W takim przypadku te części budowli, które są zanurzone w wodzie narażone są na niszczące (korodujące) działanie cieczy (agresywnych). Z kolei te części budowli wodnych, które znajdują się nad poziomem cieczy są narażone na działanie par i gazów, które się w każdej chwili ulatniają.

Na budynki przemysłowe agresywnie mogą działać przede wszystkim:

– ciecze,

– pary,

– gazy,

– dymy.

Dzięki różnym środkom zabezpieczającym, można zabezpieczyć elementy konstrukcji i obudowy budynku (np. ścian i dachów) przed szkodliwym działaniom agresywnych cieczy, gazów czy dymów. Rodzaj zastosowanego środka zabezpieczającego powinien być dobrany pod kątem stopnia agresywności środowiska. W takim celu wykorzystuje się m.in. tynki i wykładziny chemoodporne, które są na zaprawach chemoodpornych.

Odporność tynków zewnętrznych na działanie wodny nie jest na odpowiednim poziomie w środowisku, na które słabo oddziałuje agresja chemiczna. Jest to spowodowane przede wszystkim tym, że są one niewystarczająco szczelne. Z tego powodu istnieje możliwość, że czynniki chemiczne przedostaną się w głębsze warstwy ściany, stropu czy innego elementu. W efekcie może dojść do niszczenia tych tynków (egzamin ustny na uprawnienia budowlane).

Tynki wodoszczelne

Tynk wodoszczelny jest idealnym środkiem do zabezpieczania elementów przed korozją chemiczną w przypadku środowiska, które charakteryzuje się słabą agresją chemiczną. Znajduje on również zastosowanie:

– jako podłoże pod inne zabezpieczenia,

– w razie wymaganej wodoszczelności np. w zbiornikach na ciecze czy na ścianach pomieszczeń, które są zmywalne wodą.

Istnieje kilka sposobów, dzięki którym można uzyskać szczelność tynków. Jest to możliwe dzięki:

a) uszczelnianiu podłoża pod tynkiem,

b) dodawaniu domieszek, które powodują zagęszczenie zaprawy i nie pozwalają na to, żeby woda przenikała przez tynk,

c) powlekaniu tynku środkami wodoodpornymi (uprawnienia budowlane – egzamin).

Domieszki zagęszczające i uszczelniające tynk

Domieszki, które zagęszczają zaprawę i uszczelniają stwardniały tynk są z reguły środkami chemicznymi, które noszą nazwę „Silikon” oraz „Hermes”. Należy je dozować do wody zarobowej w takich ilościach, które producent uwzględnił na swoim opakowaniu. Najczęściej jest to ok. 7-10% domieszki w stosunku do masy całkowitej cementu.

Środek uszczelniający działa w ten sposób, że po dodaniu go do zaprawy dochodzi do jego pęcznienia. Wypełnia w ten sposób pory zaprawy i dzięki temu stwardniały tynk nie przepuszcza w ogóle wody. Podobny efekt można uzyskać w następstwie dodawania do zaprawy niektórych pyłów dymnicowych, które są bardzo drobne. Jednak nie stosuje się tego sposobu powszechnie.

Innym działaniem w zaprawie charakteryzuje się środek chemiczny „Abiesod”, który również dozuje się do wody zarobowej. Jest to środek, który napowietrza zaprawę. W efekcie pory zaprawy mają kulisty kształt i przez to tracą między sobą łączność. W efekcie zmniejsza się włoskowate przesiąkanie wody oraz przenikanie jej przez tynk. Tynki, które mają w sobie domieszkę „Abiesodu” wykorzystuje się jako tynki zewnętrzne. Głównym powodem jest to, że są one mrozoodporne (egzamin na uprawnienia budowlane).

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.