fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zwiększenie wytrzymałości

Chcąc uzyskać zwiększenie wytrzymałości, można przyśpieszyć proces uwodnienia cementu albo zastosować dodatkowe chemiczne reakcje (uprawnienia budowlane). Zawarty w kwarcowym piasku Si02 łączy się z wapniowym wodorotlenkiem, który powstaje podczas hydratacji cementu portlandzkiego oraz z wapniowym krzemianem. W wyniku tego powstają wapniowe krzemiany, które tworzą dodatkowy rodzaj spoiwa w betonie. Powiększają one nie tylko wytrzymałościowe cechy betonu, lecz także powodują polepszenie się jego innych cech, np. zwiększenie mrozoodporności czy szczelności. Wpływają one także na zmniejszenie zużywania się cementu.

Zwiększenie wytrzymałości
Zwiększenie wytrzymałości

Obniżenie zużycia cementu

Zużycie cementu można obniżyć nawet o 50% bez obniżania wytrzymałości danego betonu, poprzez dodanie do zarobu kamiennej mąki, która zawiera kwas krzemowy (testy uprawnienia budowlane). Można też jego znaczną część zastąpić mieloną mieszaniną niegaszonego wapna z kamienną mąką. W autoklawach techniczna metoda pozwala wykonywać elementy z piaskowego betonu, które mają wytrzymałość na poziomie 300-600 kG/cm², bez zastosowania dodatkowo grubego rodzaju kruszywa wówczas gdy część piasku doda się w zmielonej postaci do zarobu. Stosując metodę autoklawizacji, podobnie jak ma to miejsce w cieplnej niskoprężnej obróbce trzeba stopniowo podnosić ciśnienie i obniżać je w autoklawach. Przebieg tego procesu zależy od wielkości elementów oraz od ich rodzajów.

Wyposażenie autoklaw

Autoklawy wyposażone są w perforowane rurowe przewody z otworami, które są skierowane do dołu, przewodów doprowadzających świeżą parę oraz z przewodów odprowadzających ją ochłodzoną. Może posiadać też kondensat, dwa zawory w celu zabezpieczenie autoklaw od zbyt wysokiego ciśnienia, wyciągowy zawód służący do wytwarzania próżni i manometr, w celu kontroli ciśnieniowej pary. Zewnętrzna strona autoklaw i zewnętrzne przewody pokrywa się warstwą cieplnej izolacji (program egzamin uprawnienia 2021).

Baterie przy autoklawach

W produkcyjnych zakładach zazwyczaj instaluje się baterię autoklaw, która składa się z 2 – 6 a nawet więcej sztuk. Podczas stosowania baterii korzysta się z maksymalnej energii, jaką daje para (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Ostudzoną parę w autoklawie, która kończy termiczną obróbkę wprowadza się do kolejnej autoklawy i tam zaczyna się proces. W ten sposób uzyskuje się oszczędność dotyczącą zużycia pary. Stanowi ona około 20-25% ilości koniecznej pary do procesu autoklawizacji w pojedynczej autoklawie. Pozostałą parę wykorzystuje się do podgrzania w kotłach wody i do innych technologicznych celów. Termiczna obróbka za pomocą kontaktowej metody polega na formowaniu w ogrzanych formach elementów oraz w podgrzanych matrycach. Grzejne medium stanowi tu praca, która jest doprowadzana za pomocą stalowych rur 25 mm. Układa się je w betonie płyty stanowiącej podłoże albo w betonie matrycy.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com