fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zniszczenie drewna – podział na klasy

Zniszczenie drewna można podzielić w zależności od stopnia zniszczenia na sześć klas. Dla każdej z nich wykonujemy odpowiednie czynności remontowe.

 • klasa nr I – drewno całkowicie zdrowe – czyszczenie i impregnacja,
 • klasa nr II – drewno lekko porażone, ale bez oznak zniszczenia lub uszkodzenia – czyszczenie i dezynfekcja lub dezynsekcja i impregnacja uzupełniająca,
 • klasa nr III – drewno porażone z oznakami zniszczenia i uszkodzenia – czyszczenie, dezynfekcja lub dezynsekcja, uzupełnienie ubytków i utwardzenie,
 • klasa nr IV – drewno o znacznym stopniu zniszczenia (do 50%) – ociosanie warstwy uszkodzonej, dezynsekcja lub dezynfekcja, uzupełnienie ubytków, impregnacja,
 • klasa nr V – drewno zniszczone w granicach 50-100% – odtworzenie uszkodzonej części drewna lub całego elementu (fot. …),
 • klasa nr VI – drewno zniszczone w pond 50% z występującą powierzchnią polichromii – należy zachować, ociosanie z pozostawieniem 2cm powierzchni na której znajduje się polichromia, dezynsekcja, uzupełnienie, utwardzenie, impregnacja.

Na rysunku poniżej przedstawiono proponowane zabiegi konserwacyjne w zależności od stopnia zniszczenia.

zniszczenie drewna
zniszczenie drewna

Wilgoć

W przypadku belek drewnianych stosowanych do konstrukcji więźby dachowej najczęstszym powodem ich zniszczenia są:

 • deszcze opadowe penetrujące poszczególne warstwy dachu,
 • para wodna przedostająca się przez dach,
 • woda z topniejącego śniegu zatrzymanego przez tworzące się nad okapami nawisy lodowe.

Deszcze opadowe często przedostają się przez warstwy dachu poprzez jego nieszczelności. Zawilgoceniom tym należy zapobiegać poprzez likwidację nieszczelności oraz przeciwdziałanie wtłaczaniu wody pod pokrycie. Dachy o dużym pochyleniu połaci dachowych przeciekają rzadziej, ponieważ działają siły grawitacji przeciwne co do kierunku siły wtłaczającej wodę. Podobnie dachówki o większych zakładach zapobiegają przedostawaniu się pod nią wody.

 

Nieprawidłowe składowanie drewna

Nieodpowiednie składowanie drewna może powodować jego zawilgocenie oraz degradację. Drewno należy przechowywać i składować w prawidłowy sposób:

 • należy chronić drewno przed opadami atmosferycznymi i wodą,
 • nie przechowywać drewna w pobliżu źródeł wilgoci, takich jak grunt, podłogi betonowe lub świeżo tynkowane powierzchnie,
 • należy zachować oryginalne, szczelne opakowania tarcicy,
 • podczas składowania stosować przekładki miedzy poszczególnymi warstwami, tak aby zapewnić dostęp powietrza i uniemożliwić gromadzenie się wilgoci,
 • należy chronić drewno przed bezpośrednim nasłonecznieniem,
 • tarcicę składować w pozycji poziomej, z odpowiednik podparciem, tak by zabezpieczyć przed odkształceniami – długotrwała deformacje może doprowadzić do trwałego odkształcenia,
 • cienkie i długie elementy należy podczas składowania obciążyć dodatkowo balastem – cienkie i długie elementy odkształcają się zdecydowanie bardziej niż krótkie i grube,
 • jeśli tarcica musi być składowana w pozycji pionowej należy zapewnić jej odpowiednie podpórki i co pewien czas zmieniać jej położenie.

Nieprzestrzeganie powyższych uwag może powodować powstawanie naprężeń, które powodują wypaczanie się drewna, wyginanie wzdłuż i w poprzek włókien, skręcanie i pękanie. (rysunek poniżej). Tarcica o wilgotności poniżej 25% podczas wysychania i pochłaniania wilgoci kurczy się i pęcznieje (drewno wysuszone od 25% wilgotności do ok. 19% kurczy się ok. 2,35% na grubości i 2,8% na szerokości).

wypaczenie drewna
wypaczenie drewna
Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com