fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Badania skażenia wody

Skażenie wody bada się najróżniejszymi metodami (uprawnienia budowlane 2021). Coraz częściej spotyka się sytuację, że w urządzeniach testowych stosuje się organizmy żywe, jak np. ryby lub rozwielitki. Ich zachowanie ulega zmianie w momencie, kiedy pojawiają się zanieczyszczenia. W efekcie takich zachowań pojawia się ostrzeżenie o tym, że wystąpiły zanieczyszczenia. Jest to do wychwycenia wcześniej niż w przypadku testów chemicznych czy fizycznych.

Ważną kwestią jest także rekultywacja terenów, które zdewastowano podczas budowy i działalności zakładu. Często niezbędne się okazuje oczyszczenie skażonych gleb.

Zieleń na terenie zakładu przemysłowego
Zieleń na terenie zakładu przemysłowego

Zieleń na terenie zakładu przemysłowego

Zieleń jest istotna w ochronie środowiska. Dzięki niej ogranicza się szkodliwe działanie przemysłu na środowisko. Zaletami, które wynikają z posiadania zieleni na terenie zakładu przemysłowego są:

– wpływ na stabilność klimatu lokalnego,

– wpływ na skład powietrza przez wydzielanie tlenu i pochłanianie dwutlenku węgla,

– ograniczenie ilości zanieczyszczeń pyłowych przez umacnianie korzeniami pokrywy glebowej,

– zapobieganie unoszeniu przez wiatr cząsteczek gleby.

Część zanieczyszczeń, które powstają z powodu działalności przemysłu, osadza się na liściach roślin. Później spłukiwane są one przez deszcz.

Zieleń jest również czynnikiem kształtowania środowiska. Odbywa się to poprzez podniesienie estetyki zakładu przemysłowego. Składa się ona z różnych kształtów, kolorów czy faktur. Dzięki temu można stworzyć wiele różnych kompozycji plastycznych (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów).

W przepisach istnieje zapis, który mówi o tym, że zaleca się sadzenie zieleni na wszystkich wolnych miejscach oraz terenach, które są zarezerwowane pod przyszła rozbudowę zakładu. Należy również uwzględnić zieleń:

a) ochronną:

– bariera dla zanieczyszczeń, które są emitowane w strefie produkcji,

– chroni przed silnymi podmuchami wiatrów,

– zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem się ognia w razie pożaru,

b) ozdobną:

– projektowana w strefie wejściowej oraz w okolicy budynków socjalnych,

– są to kwietniki, trawniki, pergole,

c) użytkową:

– są to sady i warzywniki,

– na terenach rekultywowanych bądź przewidzianych pod przyszłą rozbudowę.

Należy unikać stałych ogrodzeń na terenie zakładu przemysłowego. Zaleca się, żeby strefy funkcjonalne wydzielać niskimi żywopłotami.

Jednym ze składników projektu budowlanego jest projekt układu zieleni na terenie zakładu przemysłowego. Znajdują się tam informacje o elementach małej architektury. W jej skład wchodzą:

– murki,

– schody terenowe,

– ławki,

– fontanny (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia).

Ochrona przeciwpożarowa zakładu przemysłowego

W przepisach zapisano, żeby każdy zakład pracy był zbudowany oraz utrzymany w taki sposób, że zapewnione będzie bezpieczeństwo pracowników na wypadek pożaru. Budynki oraz urządzenia, które wiążą się z nim bezpośrednio, muszą być zrobione w ten sposób, żeby podczas pożaru była:

– zapewniona nośność konstrukcji przez określony czas,

– możliwość przeprowadzenia akcji ratowniczej oraz ewakuacji ludzi.

Wymagania, które dotyczą zabezpieczeń przeciwpożarowych wynikają z:

– przeznaczenia i sposobu użytkowania budynku,

– klasy odporności pożarowej budynku,

– kategorii niebezpieczeństwa pożarowego,

– kategorii zagrożenia wybuchem bądź zagrożenia ludzi.

Powyższe wymagania ustala się przepisami, które tyczą się ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej, a także polskich norm. W zależności od powyższych uwarunkować istnieją różne:

– wielkości stref pożarowych,

– ograniczenia liczby kondygnacji,

– wymagania, które dotyczą dróg ewakuacyjnych,

– wyposażenia w instalacje grzewcze, wentylacyjne oraz wodociągowe,

– wyposażenia w gaśnice i czujki pożarowe, które są przystosowane do wykrywania dymu, wysokich temperatur czy nasycenia powietrza oparami wybuchowymi (pytania na egzamin ustny do uprawnień).  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com