fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zbrojenie fundamentów

Fundament czyli podstawa z samej definicji powinna być solidna. Od wykonania zbrojenia fundamentów zależy stabilność całej konstrukcji budynku. Fundament osadza się w gruncie, cedując całe obciążenie budowli na grunt. Jest to element konstrukcyjny o najniższym położeniu. Fundamenty wykonywane są ze zbrojonego betonu. Polega to na osadzeniu w nim stalowych prętów. Pierwszym krokiem powinna być przygotowanie i ułożenie szalunków mających za zadanie nadanie kształtu całej konstrukcji. Do tego celu możemy użyć desek, płyt drewnopochodnych lub gotowych form. Następnie układamy stalowe pręty w szalunkach. (uprawnienia budowlane program) 

Zbrojenie fundamentów
Zbrojenie fundamentów

Prace związane z wykonaniem zbrojenia polegają na powiązaniu prętów zbrojenia konstrukcyjnego i strzemion tak by utworzyć tzw. belkę zbrojeniową. (uprawnienia budowlane testy) Przygotowuję się je na specjalnych ławach zbrojarskich w pobliżu fundamentów. Gotowe belki zbrojeniowe umieszcza się w wykopach na dystansach które zapewniają otulenie betonem. Jest to bardzo ważne ponieważ zabezpiecza stal przed korozją. Jako że fundamenty są umieszczone w gruncie, więc ich zbrojenie jest bardzo narażone na kontakt z wilgocią. (akty uprawnienia budowlane)
Wielkość otuliny jest uzależniona od wody i gruntu oraz poziomu zawilgocenia. Nie może być jednak mniejsza niż 5cm. Nie może być również zbyt duża, ponieważ zbrojenie powinno znajdować się w miejscu gdzie następuje rozciąganie żelbetonowe.

Prace związane ze zbrojeniem

Prace związane z wykonaniem zbrojenia polegają na powiązaniu prętów zbrojenia konstrukcyjnego i strzemion tak by utworzyć tzw. belkę zbrojeniową. (uprawnienia budowlane testy) Przygotowuję się je na specjalnych ławach zbrojarskich w pobliżu fundamentów. Gotowe belki zbrojeniowe umieszcza się w wykopach na dystansach które zapewniają otulenie betonem. Jest to bardzo ważne ponieważ zabezpiecza stal przed korozją. Jako że fundamenty są umieszczone w gruncie, więc ich zbrojenie jest bardzo narażone na kontakt z wilgocią. (akty uprawnienia budowlane)
Wielkość otuliny jest uzależniona od wody i gruntu oraz poziomu zawilgocenia. Nie może być jednak mniejsza niż 5cm. Nie może być również zbyt duża, ponieważ zbrojenie powinno znajdować się w miejscu gdzie następuje rozciąganie żelbetonowe.

Zbrojenie fundamentów
Zbrojenie fundamentów

Łączenie ław i dozbrojenie

Należy pamiętać że miejsca w których ławy się łączą trzeba dozbroić. Chodzi tu wszystkie narożniki fundamentów oraz łączenie ław pod ścianami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Najczęściej pręty główne zbrojenia są proste i kończą się w narożach dlatego dla zapewnianie ciągłości zbrojenia ław należy dozbroić je dodatkowo zagiętymi prętami.
W przypadku gdy ławy są długie, zbrojenie będzie składać się z kilku połączonych belek zbrojeniowych które powinny nachodzić na siebie na odległość minimum 7cm. Pozwoli to wzmocnić zbrojenie tak jak by było wykonane z jednego elementu. W razie konieczności można dodatkowo wykonać startery. Są to pręty łączące ze zbrojeniem na wyższej kondygnacji. Należy pamiętać by ich długość była odpowiednia do zachowania zakładów prętów z elementami zbrojenia z którymi mają się połączyć. (uprawnienia budowlane testy program)
Trzeba pamiętać że przy wykonywaniu zbrojenia fundamentu musimy dospawać płaskownik czyli bednarkę która pełni funkcje instalacji elektrycznej a dokładniej uziomu fundamentowego. Jest to niezbędne, by kierownik budowy mógł odebrać zbrojenie fundamentów.

Klasa stali zbrojeniowej

W projekcie budynku znajdziemy odpowiednią klasę stali, której należy użyć do zbrojenia fundamentu. Istotna jest zarówna liczba prętów stalowych, jak również ich średnica, czy grubość. Podczas układania zbrojenia zwróćmy też baczną uwagę na odległość między prętami, długość zakładów zakotwienia prętów jak również grubość otuliny. Jako zbrojenie główne stosuje się zazwyczaj stal żebrowaną AIII lub AIIIN (żebrowana dwuskośnie). Natomiast do zbrojenia montażowego (pełniącego funkcje przeciwskurczowe) wykorzystuje się stal AI.  Ważne jest aby stal była odpowiedniej jakości. Bez rdzy, tłuszczy i innych zanieczyszczeń czy zabrudzeń. Wszystko to ma bowiem wpływ na jej przyczepność do betonu.

Przygotowujemy powiązane ze sobą pręty zbrojeniowe podłużne tworząc tzw. belki zbrojeniowe oraz montażowe czyli strzemiona (zbrojenie pomocnicze). Ławy zbrojarskie przygotowuje się w pobliżu wykopów. Następnie belki osadza się w tych wykopach z zachowaniem odpowiednich dystansów. Ma to na celu odpowiednie owinięcie zbrojenia przez beton i zabezpieczenie go przed korozją.   (uprawnienia budowlane segregator )  

Otulina

Otulina powinna wynosić co najmniej 50 mm. Fundament jest zagłębiony w gruncie, przez co jest wystawiony na działanie mokrego środowiska naturalnego. Wartość otuliny nie może być jednak zbyt wysoka, gdyż w elemencie żelbetonowym w tym miejscu powinno występować rozciąganie. Wartość otuliny wyznacza się oceniając wcześniej jakość gruntu w tym miejscu. Sprawdzamy stopień zawilgocenia oraz wpływ wody określając tzw. klasę ekspozycji na jaką wystawione są elementy fundamentu. (uprawnienia budowlane)

Startery

Pręty zbrojeniowe główne przeważnie są proste i kończą się na narożach. Należy więc dozbroić miejsca, w których występują ich łączenia. Aby zapewnić ciągłość zbrojenia ław używamy prętów zgiętych w miejscach ich łączenia. Pod ścianami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Używa się do tego zgiętych prętów zbrojeniowych, umieszczając je na górze i na dole ław zbrojeniowych. Długi fundament może składać się z kilku belek zbrojeniowych. Wówczas pręty zbrojeniowe powinny zakładać  się przynajmniej 70 cm. Dzięki temu uzyskamy efekt ciągłości pręta, jakby był jednym elementem. Tak samo należy postąpić wówczas gdy łączymy zbrojenia z elementami wyższych kondygnacji. Zostawia się wówczas wystające pręty zbrojenia do połączenia ich w kolejnej fazie konstrukcji. Potocznie nazywa się jest „starterami”. Pamiętajmy o zaplanowaniu odpowiedniej ich długości. (uprawnienia budowlane 2022) 

Uziom fundamentowy

Pamiętajmy o uziemieniu, czyli dopasowaniu do fundamentu zbrojeniowego części instalacji elektrycznej w postaci płaskownika-bednarki. Uziom fundamentowy osadza się w postaci taśmy albo pręta stalowego zatapiając go w betonowym fundamencie.

Każdy etap budowy zatwierdza kierownik budowy, który nadzoruje prace budowlane. Podczas wykonywania zbrojenia fundamentów to właśnie zadaniem kierownika jest sprawdzenie klasy betonu, gatunku stali, liczby i średnicy prętów, otuliny czy też uziemienia.  Po zakończeniu prac dokonuje on wpisu do dziennika budowy, wykonując tzw. odbiór  i sprawdzenie wykonania etapu zbrojenia fundamentów.  W dzienniku budowy powinna znaleźć się informacja dotycząca rodzaju użytej stali zbrojeniowej podczas wykonywania zbrojenia fundamentów.  (uprawnienia budowlane kontakt) 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com