fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zawody, które umożliwiają uzyskanie uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie

Oczywiście istnieje lista zawodów, które pozwalają na uzyskanie uprawnień. Zostały one wymienione w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278). I tak dla specjalności architektonicznej jest nim tytuł technika architekta. Z kolei dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej można wyróżnić cztery zawody (nauka do uprawnień budowlanych). Są nimi murarz, murarz-tynkarz, cieśla oraz technik budownictwa.

Zawody, które umożliwiają uzyskanie uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie

Specjalność inżynieryjna mostowa oraz drogowa

Istotnie, aby uzyskać uprawnienia w powyższej specjalności należy posiadać tytuł technika drogownictwa lub technika budownictwa. Jak również technika dróg i mostów kolejowych (program na uprawnienia budowlane). Ważnym aspektem jest to, iż w przypadku specjalności inżynieryjnej drogowej wymagania są podobne. Tutaj konieczne jest posiadanie tytułu technika drogownictwa, technika budownictwa lub technika dróg i mostów kolejowych.

Specjalność inżynieryjna kolejowa

W ww. specjalności wyróżnia się inżynierię kolejową w zakresie sterowania ruchem kolejowym oraz w zakresie obiektów budowlanych. W przypadku tej pierwszej tytułami uprawniającymi do starania się o uprawnienia są technik transportu kolejowego i technik automatyk sterowania ruchem kolejowym. Jak również technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Z kolei dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie obiektów budowlanych są to tytuł technika budownictwa lub technika dróg i mostów kolejowych.

Pozostałe zawody

Z pewnością można wyróżnić wiele specjalności oraz zawodów, które umożliwiają staranie się o uprawnienia budowlane. W przypadku specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej są to technik inżynierii środowiska i melioracji oraz technik budownictwa wodnego. Jak również technik budownictwa, technik melioracji wodnych oraz technik budownictwa wodnomelioracyjnego. Natomiast dla specjalności telekomunikacyjnej zawodem, który umożliwia staranie się o uprawnienia jest technik telekomunikacji. W przypadku specjalności elektrycznej są to technik elektryk, elektryk, elektroenergetyk transportu szynowego. Jak również elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych (program przygotowujący do uprawnień budowlanych).

Godnymi uwagi są także uprawnienia sanitarne. Mogą ubiegać się o nie osoby, które posiadają tytuł technika gazownictwa oraz technika urządzeń sanitarnych. Jak również kandydaci z tytułem technika energetyka, technika inżynierii środowiska i melioracji oraz montera sieci gazowych (programy do uprawnień budowlanych). Uznawane tytuły to również monter instalacji gazowych, monter sieci cielnych, monter sieci i instalacji urządzeń sanitarnych oraz monter sieci wodnych i kanalizacyjnych.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com