fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zawód architekta i inżyniera budowlanego

Ważnym aspektem jest projekt zmian, który wprowadza do ustawy Prawo budowlane nowe zagadnienia (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia). Dotyczą one m.in. odpowiedzialności dyscyplinarnej inżynierów budowlanych i architektów zrzeszonych w izbach okręgowych i pracujących w swoich zawodach. Zmianie ulegną zapisy takie jak: odpowiedzialność zawodowa w budownictwie oraz odpowiedzialność dyscyplinarna członków samorządów.

Zawód architekta i inżyniera budowlanego

Poszerzenie katalogu samodzielnych funkcji technicznych

Godnym uwagi jest fakt, że ww. katalog poszerzy się o rzeczoznawstwo budowlane oraz sporządzanie opinii technicznych. Istotnie rzeczoznawstwo budowlane w zakresie wykonywania ekspertyz będzie ponownie wpisane do tego katalogu (materiały do nauki na egzamin do uprawnień budowlanych). W ustawie Prawo budowlane znajdą się wszystkie uregulowane w tej sprawie zagadnienia. Wówczas rzeczoznawstwo będzie obejmowało takie czynności, jak sporządzanie opinii technicznych oraz sporządzanie ekspertyz technicznych. Jak również sporządzanie zaleceń i ocen w zakresie stosowania rozwiązań technicznych i projektowania w odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru obszarów objętych ochroną konserwatorską lub do rejestru zabytków.

Ustawy związane z projektowaniem

W przypadku ww. ustaw na członków Izby Architektów i członków Izby Inżynierów nałoży się obowiązek odbywania szkoleń uzupełniających. Poza tym będą zobligowani do ciągłego doskonalenia swoich kwalifikacji (egzamin ustny uprawnienia budowlane – pytania). Z pewnością jest to ważne i pozwoli osobom pełniącym wspomniane funkcje lepiej wykonywać swoją pracę. W związku z tym Krajowe Izby Zawodowe będą organizowały odpowiednie szkolenia oraz uchwalały ich zakresy i tryby.

Doskonalenie umiejętności członków Izb Okręgowych

W przypadku ww. izb ich zadaniem stanie się zapewnianie swoim członkom możliwości możliwości ciągłego doskonalenia się. Będą również organizowały szkolenia uzupełniające (materiały do egzaminu na uprawnienia budowlane). Co więcej projekty ustawy przewidują wprowadzenie Kodeksu Etyki Zawodowej. Zatem członkowie Izb Inżynierów i Izb Architektów będą zobowiązani do jego przestrzegania. Opracowaniem projektu kodeksu zajmą się Krajowe Rady Izb. Będą musiały przedstawić go ministrowi do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Krajowe Zjazdy Izb zajmą się uchwalanie wspomnianego kodeksu.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com