fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zawilgocenie na skutek kapilarnego podciągania wody zachodzi wolniej dla betonów, które dojrzewają w normalnych warunków niż w przypadku naparzania niskoprężnego. Pianobetony, które posiadają mały ciężar objętościowy szybciej ulegają zawilgoceniu na skutek kapilarnego podciągania wody niż w przypadku większego ciężaru objętościowego. Jest to ściśle związane z większą zawartością wody w świeżo stwardniałym pianobetonie, który posiada niższy ciężar objętościowy. Reinsdorf ustalił, że zawilgocenie na skutek kapilarnego podciągania wody pianobetonu naparzanego niskoprężnie dla stanu suchego wynosi od 1,27 do 1,48 T/m3. W polskiej normie PN/B-06565 mowa jest o tym, że wilgotność pianobetonu po zakończonym okresie dojrzewania nie powinna przekraczać 15%.[uprawnienia budowlane testy]

Zawilgocenie na skutek kapilarnego podciągania wody
Zawilgocenie na skutek kapilarnego podciągania wody

Odporność na mróz oraz wysokie temperatury

Struktura oraz niska nasiąkliwość pianobetonu mają pozytywny wpływ na ich odporność na działanie mrozu. Wymagania, które są stawiane odporności są zróżnicowane dla poszczególnych krajów. W normie polskiej nie znajdują się informacje dotyczące badania odporności na działanie mrozów w przypadku pianobetonów o ciężarze objętościowym wynoszącym poniżej 700 kg/m3. Dla odmiany 8-10 wymagane jest, by po 15 cyklach zamrażania spadek wytrzymałości nie może przekraczać 20%. Próbki powinny wykazywać jedynie nieznaczne uszkodzenia krawędzi oraz naroży. Pianobeton, który jest niedostatecznie dojrzały jest bardziej narażony na działanie mrozy i może ulegać znacznie większym uszkodzeniom niż dobrze dojrzały pianobeton.[akty uprawnienia budowlane]

Składniki pianobetonu

Pianobeton składa się z cementu, spoiwa mieszanego, surowca krzemionkowego o drobnym uziarnieniu, środka pianotwórczego i czasami z dodatków przyśpieszających dojrzewanie. Cementami może być portlandzki, szybko sprawny lub hutniczy. Najczęściej do produkowania pianobetonów stosuje się cement portlandzki o marce, która jest nie mniejsza niż 350. Ewentualnie można zastosować cement szybkosprawny.[egzamin na uprawnienia budowlane] Zużycie cementu przypadające na 1 metr sześcienny pianobetonu zazwyczaj przekracza 300 kg/m3. W przypadku stosowania cementu hutniczego lub spoiwa mieszanego wykonanego z cementu hutniczego oraz wapna hydratyzowanego powinno się stosować dodatki przyśpieszające dojrzewanie. Takim dodatkiem może być chlorek wapniowy. Spoiwa mieszane są stosowane zazwyczaj podczas używania jako wypełniacza mieszaniny piasku kwarcowego i wielkopiecowego żużla granulowanego. Stosunek w jakim występuje cement hutniczy do wapna hydratyzowanego uzależniony jest od zawartości żużla w wypełniaczu. Jako średnią wartość można przyjąć 270 kg/m3 cementu hutniczego oraz 30 kg/m3 wapna hydratyzowanego. Dodatek CaCl2 powinien wynosić 1%.[segregator uprawnienia budowlane]

Obróbka cieplna

Cementy hutnicze oraz spoiwa mieszane mogą być używane podczas stosowania naparzania niskoprężnego. Natomiast dla dojrzewania pianobetonu w normalnych warunkach nie powinno się ich stosować. Wybór spoiwa oraz warunków dojrzewania uzależniony jest od względów ekonomicznych produkcji. Spowodowane jest to tym, że obróbka cieplna nie skraca okresy trwania ani wielkości skurczu pianobetonu. Dzięki stosowaniu obróbki cieplnej możliwe jest szybsze uzyskanie wytrzymałości początkowej, która pozwala na rozformowanie elementów oraz ułożenie ich w stosy.[uprawnienia budowlane]

Norma PN/B-06565  

W normie PN/B-06565 przewidywane jest stosowanie cementu portlandzkiego marki 350 do wyrabiania pianobetonu. Cementy o niższych markach można stosować jedynie, gdy sprawdzona zostanie wytrzymałość gotowych wyrobów. Jakość cementu przed użyciem go do produkcji powinno się dokładnie kontrolować. Należy zadbać, aby cement nie był zelżały. Zasadniczo powinno się go używać nie później niż dwa miesiące od daty ich wyprodukowania. Jeżeli zawierają one grudki w ilości przewyższającej 1% na sicie 0,5 milimetrów to cement powinien zostać przesiany i zbadany.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com