fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zawilgocenia w podziemnych garażach

Podziemne części w mieszkalnych oraz usługowych budynkach bardzo często realizuje się w technologii związanej z wodoszczelnym betonem. Zwykle też nie stosuje się dodatkowych powierzchniowych zabezpieczeń za pomocą hydroizolacyjnych warstw. W takim wypadku niezbędne staje się zapewnienie wysokiego restrykcyjnego technologicznego reżimu do betonowej mieszanki, jak i przy jej układaniu w konstrukcyjnych warstwach. Element, jaki jest nieodłączny przy nowo wznoszonych budynkach zarówno mieszkalnych, jak i usługowych jest podziemny garaż. Liczba podziemnych kondygnacji zależy od realizacyjnych możliwości, i wynosi ona zwykle od jeden do kilku kondygnacji. Jest to wynikiem z jednej strony potrzeby zapewnienia jak najwyższego poziomu komfortu osobom użytkującym budynek. Z drugiej strony natomiast zmniejszeniu ulega ilość miejsc do parkowania pojazdów na terenie, jaki otacza nowe realizowane inwestycje. Bardzo dobrze jest to widoczne w dużych centrach miejskich aglomeracji. Wymaga to odpowiednich zabezpieczeń konstrukcyjnych podziemnych garaży od oddziaływania wilgoci i wody. (uprawnienia budowlane 2022) 

Zawilgocenia w podziemnych garażach
Zawilgocenia w podziemnych garażach

Zabezpieczenia garaży od wody i wilgoci

Odpowiednie zabezpieczenia w podziemnych garażach od wilgoci i wody mają zagwarantować obiektom trwałość, ponieważ w strefie umiarkowanego klimatu, a w takiej właśnie znajduje się Polska, wiele procesów, jakie niszczą budowlaną substancję zachodzi w związku z obecnością wilgoci i wody. Przecieki, jakie są nieestetyczne z kolei mają negatywny wpływ na odbiór garażowej przestrzeni przez użytkowników takich obiektów. Wodochronne zabezpieczenie podziemnych garaży tworzy się za pomocą tradycyjnych metod. Polegają one na ułożeniu hydroizolacyjnych warstw na ścianach i w fundamentach budynków. Taki rodzaj wodochronnych zabezpieczeń wykonuje się z rolowych wyrobów, do których zaliczamy folie ze sztucznych tworzyw, papę czy kauczuk. Mogą to być też wyroby, które nanosi się w płynnej postaci na podłoże. Po ich wyschnięciu powstaję ciągła powłoka. Duże zainteresowanie wykazują też bentonitowe masy, jakie układa się poza obszar strefy, w jakiej przemarza grunt. (uprawnienia budowlane 2022) 

Newralgiczne miejsca

Chcąc skutecznie zabezpieczyć podziemny garaż od wnikania do niego opadowych i gruntowych wód, jakie migrują w gruncie odpowiednio projektuje się i wykonuje betonową konstrukcję i jednocześnie skutecznie uszczelnia się newralgiczne miejsca w niej. Takimi miejscami są robocze przerwy podczas betonowania fundamentowych ścian i płyt oraz dennych płyt, konstrukcyjne dylatacje i miejsca instalacyjnych przejść. W celu uszczelnienia tych miejsc stosuje się sznury i taśmy pęczniejące wykonane ze sztucznych tworzyw albo bentonitów, iniekcyjne węże, czy uszczelniające taśmy profilowane bądź blachy. (uprawnienia budowlane kontakt) 

Wodoszczelny beton

Bardzo często w mieszkalnych bądź usługowych budynkach podziemne części realizuje się w technologii związanej z wodoszczelnym betonem.  (uprawnienia budowlane program)  W takiej sytuacji nie stosuje się już dodatkowych zabezpieczeń powierzchniowych poprzez zastosowanie hydroizolacyjnych warstw. Niezbędne w związku z tym staje się zapewnienie restrykcyjnego technologicznego reżimu dla betonowej mieszanki, jak i przy układaniu jej w konstrukcyjnych warstwach. To zapewnia wodoszczelność oraz trwałość betonu uwzględniając jego odporność na środowiskowe podstawowe czynniki.  (program egzaminu na uprawnienia)  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com