fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zatrudnienie podwykonawców na budowie

Jednym z zadań inwestora planującego zrealizować duże przedsięwzięcie jest zatrudnienie wykonawcy. Podpisuje on z nim umowę zgodnie z przypisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny zawierający w tytule „umowa o roboty budowlane” zawiera objaśnienia dotyczące zawartości umowy. Poprzez nią wykonawca obliguje się do oddania ustalonego w umowie obiektu zrealizowanego zgodnie z projektem i zasadami technicznymi, natomiast inwestor obowiązuje się do odebrania obiektu i zapłacenia wynagrodzenia. Z kolei wykonawca podpisuje umowę z podwykonawcą, bez którego nie jest w stanie wykonać wszystkich niezbędnych prac na budowie. Umowa powinna zawierać opis prac budowlanych, technologii ich zrealizowania oraz podać materiały, które mają być użyte w określonym czasie. Co więcej, taka umowa pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą bezwzględnie musi być podpisana na piśmie, w przeciwnym wypadku nie będzie ważna. Dodatkowym wymogiem jest zgoda inwestora na podpisanie takiej umowy, bądź w przypadku jakichkolwiek zmian. W okresie 14 dni od ukazania inwestorowi umowy (projektu) wraz z obowiązkowymi dokumentami nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, bądź jakichkolwiek zastrzeżeń, oznacza to że zgodę o charakterze milczącym. W kwestii wypłaty wynagrodzenia podwykonawca ma prawo ją żądać od generalnego wykonawcy, ale również od inwestora.

Zatrudnienie podwykonawców na budowie

Bezpieczeństwo podwykonawców na budowie

Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest bezpieczeństwo na budowie Ustawa z dnia 1 lipca 1994r. zawiera uregulowania prawne, które dotyczą problematyki oraz bezpieczeństwa pracy. Z artykułu 22 Prawa budowlanego możemy wywnioskować, iż kierownik i koordynator budowy jest ta samą osobą. Jej podstawowym obowiązkiem jest zorganizowanie i kierowanie budową obiektu budowlanego zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami techniczno- budowlanymi i bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Ponadto jest zobowiązany koordynować przebieg zadań, które mają na celu zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy musi także sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu budowy, planu bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia (BIOZ).

Środki ochrony BHP – podwykonawstwo

Rozpoczynając działalności podwykonawcy powinni uwzględnić środki ochrony- bhp, aby bez ryzyka prowadzić swoja działalność. Koniecznymi czynnościami są: odpowiedni dobór wyposażenia roboczego, zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników, zidentyfikowanie zagrożeń, ocena ryzyka zawodowego oraz dopasowanie właściwych środków ochronnych.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com