fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W celach konstrukcyjnych stosuje się prawie wyłącznie betony lekkie kruszywowe oraz betony komórkowe. Betony, w których jako wypełniacza wykorzystują organiczne składniki są stosowane tylko w elementach drugorzędnych jako materiał wypełniający. Mogą być one również stosowane jako warstwa środkowa elementów warstwowych.[uprawnienia budowlane testy]

Zastosowanie betonów
Zastosowanie betonów

Obliczenia ciężaru betonu

W obliczeniach statycznych betonów należy najpierw ustalić ciężar betony. Podczas tego procesu ważne jest zwrócenie uwagi na jego strukturę, czy jest ona zwarta, półzwarta czy jamista. Kolejnym ważnym czynnikiem jest rodzaj składników. Przykładowo czy posiadają dodatek piasku naturalnego czy sztucznego. Ostatnim czynnikiem wpływającym na ciężar betonu jest stan jego zawilgocenia dla rozpatrywanych warunków. Do obliczeń bezpieczeństwa konstrukcji przyjmuje się współczynnik przeciążenia v.[segregator uprawnienia budowlane] Uwzględnia on stosunek maksymalnej wartości do średniej ciężaru tylko dla przedziału różnic, które są spowodowane warunkami produkcji konkretnego rodzaju betonu. Ciężar betonu, który jest przyjmowany do obliczeń statycznych powinien być wyraźnie podkreślony na rysunkach roboczych. Jest to niezwykle ważne podczas stosowania lżejszych odmian betonów, które wykorzystuje się jako izolację termiczną. Podczas ustalania wartości ciężaru betonu należy zwracać uwagę na różnice występujące pomiędzy ciężarem betonu zawilgoconego oraz powietrznie suchego.[akty uprawnienia budowlane]

Wytrzymałość betonów

Wytrzymałość betonów na ściskanie jest uważana za podstawową cechę wytrzymałościową. Dla określonych rodzajów betonu istotna jest też wytrzymałość na rozciąganie oraz odkształcalność pod wpływem działania obciążenia. Podstawową miarodajną wartością wytrzymałości, która jest brana pod uwagę do obliczeń statycznych jest wytrzymałość betonu na ściskanie przy zginaniu Rm. Podczas obliczania nośności ścian korzysta się z teorii drugiego rzędu. Uwzględnia się w niej przemieszczenie miejsca działania siły na skutek odkształcalności elementu. Z tego powodu niezbędne jest zdefiniowanie wytrzymałości betonu, która nawiązuje do przyjętej zależności o (e). W przypadku wzrostu wilgotności powyżej 20% nie powinien mieć on wpływu na obniżenie wytrzymałości materiału. Wyniki tych badań nie są jednak zgodne z tym założeniem.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Badanie wytrzymałości betonu

Wytrzymałość betonu, która jest miarodajna do określenia jego marki jest badana na kostkach sześciennych, których wilgotność wynosi 3%. Żadna z serii sześciu badanych kostek nie może mieć średniej wartości wytrzymałości mniejszej niż 15% wartości, która jest wymagana. Betony lekkie przez swoją porowatą strukturę mają współczynnik przeciążenia v większy niż w przypadku betonów zwykłych. W badaniach betonów konstrukcyjnych ze spiekanych łupków przywęglowych wartość średnia współczynnika przeciążenia v wyniosła 1,16.[uprawnienia budowlane] Dla produkcji masowej wartość tego współczynnika będzie większa. Keramzytobeton, którego ciężar objętościowy wynosi 0,95 T/m3 wartość v wynosi 1,19. Gazobeton odmiany 07 natomiast dla stanu suchego ma wartość v wynoszącą 1,22. Podczas obliczania bezpieczeństwa konstrukcji z betonów lekkich przyjmuje się współczynnik u jako 1,2, a gdy stosowane są betony zwykłe to u wynosi 1,1. Współczynnik jednorodności u jest obliczany jako stosunek minimalnej wytrzymałości do wytrzymałości średniej. Zazwyczaj wartość wytrzymałości średniej jest większa od wartości wytrzymałości wymaganej. Wartości współczynnika u dla betonów z żużla paleniskowego, który jest produkowany w Polsce wahają się w tych samych granicach co wartość betonów kruszywowych, które produkowane są w Rosji.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com