fbpx
Przejdź do treści
program
Uprawnienia Budowlane

Czym naprawdę zajmuje się architekt?

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, jakie są zasady wykonywania zawodu architekta? Przede wszystkim zawód ten wymaga rozpoznawania ludzkich potrzeb – zarówno tych jednostkowych, jak i społecznych. Rozpoznane potrzeby należy realizować przez odpowiednie projekty i planowanie przestrzenne. Liczy się także kształtowanie i realizacja obiektów budowlanych, zespołów obiektów budowlanych oraz otoczenia i przestrzeni między poszczególnymi obiektami. (program z aktami na uprawnienia budowlane)

Zasady wykonywania zawodu architekta – co jest niezwykle istotne?

Architekt musi pamiętać o zwracaniu uwagi na aspekty estetyczne, funkcjonalne i techniczne obiektów, nad którymi pracuje. Oprócz tego bierze pod uwagę relacje między obiektami a człowiekiem i środowiskiem naturalnym. Powstające obiekty muszą mieć na uwadze dobro wspólne, którym jest nie tylko przestrzeń, ale i dziedzictwo kulturowe, to lokalne jak i globalne. Architekturę postrzega się bowiem jako materialny fundament ładu społecznego i przestrzennego. Przenika ona każdą dziedzinę życia człowieka sfery prywatnej i publicznej. (programy do uprawnień architektonicznych)

Wiedza techniczna i przepisy prawa

Zasady wykonywania zawodu architekta opierają się na wiedzy technicznej oraz na przepisach prawnych. Konieczna jest przede wszystkim należyta staranność i zachowywanie bezpieczeństwa we wszystkich podejmowanych działaniach. Równie ważna jest prawidłowa organizacja pracy i dbanie o jej wysoką jakość oraz działanie w zgodzie z kodeksem etyki zawodowej. Nie można podejmować działań, które by stały w sprzeczności ze wspomnianym kodeksem, szczególnie gdy jest się architektem z uprawnieniami budowlanymi. (testy uprawnienia architektoniczne)

Zasady wykonywania zawodu architekta – odpowiedzialność i ochrona

Architekta przez wzgląd na wykonywany zawód obowiązuje również odpowiedzialność dyscyplinarna. W sytuacji polecenia służbowego, które narusza kodeks etyki zawodowej, architekt nie wykonuje go. Ciąży na nim w takim przypadku obowiązek zgłoszenia tego faktu do swojej okręgowej izby architektów. Warto przy tym podkreślić, że tytuł zawodowy architekta podlega ochronie prawnej i nie mogą go używać osoby do tego nieuprawnione. Uprawniony jest wyłącznie ten, kto zdał egzamin na uprawnienia architektoniczne i należy do samorządu zawodowego architektów. (więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.