fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Czym naprawdę zajmuje się architekt?

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, jakie są zasady wykonywania zawodu architekta? Przede wszystkim zawód ten wymaga rozpoznawania ludzkich potrzeb – zarówno tych jednostkowych, jak i społecznych. Rozpoznane potrzeby należy realizować przez odpowiednie projekty i planowanie przestrzenne. Liczy się także kształtowanie i realizacja obiektów budowlanych, zespołów obiektów budowlanych oraz otoczenia i przestrzeni między poszczególnymi obiektami. (program z aktami na uprawnienia budowlane)

Zasady wykonywania zawodu architekta – co jest niezwykle istotne?

Architekt musi pamiętać o zwracaniu uwagi na aspekty estetyczne, funkcjonalne i techniczne obiektów, nad którymi pracuje. Oprócz tego bierze pod uwagę relacje między obiektami a człowiekiem i środowiskiem naturalnym. Powstające obiekty muszą mieć na uwadze dobro wspólne, którym jest nie tylko przestrzeń, ale i dziedzictwo kulturowe, to lokalne jak i globalne. Architekturę postrzega się bowiem jako materialny fundament ładu społecznego i przestrzennego. Przenika ona każdą dziedzinę życia człowieka sfery prywatnej i publicznej. (programy do uprawnień architektonicznych)

Wiedza techniczna i przepisy prawa

Zasady wykonywania zawodu architekta opierają się na wiedzy technicznej oraz na przepisach prawnych. Konieczna jest przede wszystkim należyta staranność i zachowywanie bezpieczeństwa we wszystkich podejmowanych działaniach. Równie ważna jest prawidłowa organizacja pracy i dbanie o jej wysoką jakość oraz działanie w zgodzie z kodeksem etyki zawodowej. Nie można podejmować działań, które by stały w sprzeczności ze wspomnianym kodeksem, szczególnie gdy jest się architektem z uprawnieniami budowlanymi. (testy uprawnienia architektoniczne)

Zasady wykonywania zawodu architekta – odpowiedzialność i ochrona

Architekta przez wzgląd na wykonywany zawód obowiązuje również odpowiedzialność dyscyplinarna. W sytuacji polecenia służbowego, które narusza kodeks etyki zawodowej, architekt nie wykonuje go. Ciąży na nim w takim przypadku obowiązek zgłoszenia tego faktu do swojej okręgowej izby architektów. Warto przy tym podkreślić, że tytuł zawodowy architekta podlega ochronie prawnej i nie mogą go używać osoby do tego nieuprawnione. Uprawniony jest wyłącznie ten, kto zdał egzamin na uprawnienia architektoniczne i należy do samorządu zawodowego architektów. (więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com