fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Przewody kominowe i spalinowe

Istnieje dużo różnych rodzajów przewodów kominowych. Najczęściej spotkamy się z kominami dymowymi a także z spalinowymi. Pierwsze służą do odprowadzania dymu i nadają się do kotłów na paliwa stale, kominków, kóz i pieców kaflowych. Nie wymagają instalowania wewnątrz wkładu, ponieważ nie muszą być odporne na działanie kwaśnych skroplin. Spalinowe są przeznaczone do odprowadzania z kotłów olejowych czy gazowych spalin o stosunkowo niskiej temperaturze. Oprócz tego powinny być odporne na działanie kwaśnych skroplin. Dlatego często mają wkład kamionkowy lub ze stali kwasoodpornej. Zwykle ten wkład wymaga obudowy.

Wymagania stawiane przewodom spalinowym i dymowym

Przewód kominowy powinien być szczelny i  stalowany w takim miejscu i takim sposobem, żeby  odcinek, który łączy piec z kominem (długość czopucha), był jak najkrótszy, dostosowany do warunków pracy danego urządzenia i spełniał wymogi określone w Polskiej Normie.

Przewód kominowy prowadzi się pionowo. Jego przekrój musi być jednakowy na całej długości . Dopuszcza się odchylenie komina w kierunku pionowym (ale nie więcej niż na 30 stopni).

Przekrój przewodów kominowych

W przekroju przewody kominowe mogą mieć kształt koła, owalu, kwadratu, prostokąta. Przekrój (średnica) komina nie może być mniejsza od przekroju (średnicy wylotu spalin z kotła). W przypadku wprowadzenia zmian stosuje się przekrój komina dostosowany do nowych warunków pracy. Zmiany te mogą dotyczyć między innymi zmiany paliwa stałego na płynne lub gazowe.

Najmniejszy wymiar przekroju przewodów spalinowych i dymowych powinien   wynosić minimum 0,14 m, przy zastosowaniu stalowych wkładów kominowych – minimum 0,12 m.

Opis przewodów spalinowych i dymowych

Przewody spalinowe i dymowe  wyposaża się w zamykane szczelnie otwory wyciorowe lub rewizyjne. W przypadku występowania spalin mokrych również w układ odprowadzania skroplin. Otwór rewizyjny umieszcza się poniżej podłączenia czopucha, w odległości 0,3 m od podłogi w miejscu łatwo dostępnym.

Długość przewodów kominowych spalinowych ( od osi wlotu przewodu do krawędzi  wylotu kanału nad dachem) dla gazowych kotłów grzewczych o mocy mniej niż 35 kW niw może być mniejsza niż 2 m. W innych wypadkach ta długość powinna wynosić co najmniej 4 m.

Przewody kominowe wyprowadza się ponad dach zgodnie z PN-89/b-10425 na wysokość która zabezpiecza przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu.

Jeżeli kominy znajdują się w zewnętrznych ścianach budynku, na nieogrzewanych strychach lub na zewnątrz budynku, wtedy powinny być  one izolowane termicznie.  Tylko w wewnętrznych ścianach budynku mogą być stosowane nieocieplane części kominów.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0