fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Współpraca między murem a zbrojeniem

Aby zagwarantować współpracę pomiędzy murem a zbrojeniem ważne jest, by pręty stalowe zostały w pełni pokryte betonem albo zaprawą. Dlatego właśnie spoiny, w których będą mieściły się pręty stalowe, muszą mieć grubość przynajmniej o 5 mm większą niż poprzeczne pręty. Zaprawa, w której tkwią pręty główne zbrojenia musi być znaku przynajmniej 50 przy suchych warunkach przechowywania muru  i przynajmniej 100 jeśli obecna jest wilgoć. (uprawnienia budowlane kontakt)

Zaprawa w murze

Zaprawa w murze

Zaprawa w murze poza prętami głównymi może posiadać niższy znak, ale nie poniżej 30 w sytuacjach przetrzymywania muru w warunkach suchych i nie mniej niż 50 w wilgotnych. Pręty główne zbrojenia spaja się z murem przy użyciu strzemion o średnicy d = = 3H-8 mm bądź prętów rozdzielczych i kotwi.

Odstępy pomiędzy strzemionami, które obejmują pręty ściskane mają przynajmniej 25d przy zbrojeniu, które znajduje się w środku muru  i co najmniej 15d przy zbrojeniu na zewnątrz. (uprawnienia budowlane 2021)

W żadnej sytuacji odległość pomiędzy strzemionami nie może przekraczać 50 cm. Zbrojenia muszą być większe niż 8mm przy zgniataniu i większa niż 3mm podczas rozciągania.  Wspólny przekrój zbrojenia głównego musi mieć:

-podczas zgniatania przynajmniej 0,2% i nie przekraczać 2% co do całego muru, (uprawnienia budowlane program)

-podczas rozciągania przynajmniej 0,05% w strefie rozciąganej.

Grubość spoin

Grubość spoin w jakich rozkłada się zbrojenie, musi być chociażby o cztery mm większa niż grubość zajmowana poprzez zbrojenie. Ilość oraz średnice prętów i odstępy między nimi, bądź nawet profil siatki ciętociągnionej oblicza się poprzez obliczenia w zależności od konieczności powiększenia zdolności nośnej muru. (akty prawne uprawnienia budowlane)

Po powiększeniu powierzchni przekroju zbrojenia umiejętność nośna muru powiększa się jedynie do określonej granicy. Aby uchronić zbrojenie przed korozją, ale też ze względu na wymaganą przyczepność do muru marka zaprawy nie może spadać poniżej 30. Zbrojenie w kierunku prostopadłym do spoin wspornych może posiadać użyteczność w takich sytuacjach:

-aby zabezpieczyć mury od pęknięć podlegające wpływom dynamicznym, przykładowo w słupach i ścianach dźwigających tory suwnicowe,

-w celu podjęcia naciągnięć rozciągających w murach zaginanych i ściskanych mimośrodowo z mimośrodem e0 ~> 0,3 c, przykładowo w filarach ław kościelnych, które są mocno obciążone rozporem sklepień i siłą wiatru, w ścianach piwnic, które podlegają parciu gruntu, (segregator egzamin ustny uprawnienia)

-w budynkach stawianych w krajach, w których często występują trzęsienie ziemi, i wtedy tego rodzaju zbrojenie jest najważniejszym środkiem ujarzmienia szkodzących skutków żywiołu,

-żeby powiększyć odporność na ściskanie smukłych filarów oraz ścian, dla których zbrojenie poprzeczne nie jest najlepszym wyjściem.

Zbrojenie słupa

W słupie zostawia się na czas murowania dwa gniazda o szerokości oba po 6,5 centymetrów. Cegły przy gnieździe muszą zostać rozkładane „na puste spoiny”, czyli ze spoinami pustymi od zewnątrz na 1,5-2cm. Co cztery warstwy zamieszczone bywają strzemiona. Po związaniu i skończeniu osiadania zaprawy w spoinach wkłada się pionowe pręty zbrojenia wiąże z istniejącymi już w murze strzemionami, a potem po przyłożeniu tarcz deskowych i wsparciu ich betonuje się gniazda odstępami po około trzy metry tak, żeby betonowanie wszystkich wyżej będących odstępów robi się dopiero po związaniu betonu w poprzednim. (program egzaminu na uprawnienia)

Zbrojenie da się umieścić w środku albo od zewnątrz, przy powierzchni muru, z jednej, z dwóch bądź z nawet więcej stron muru. Żeby spoiny z zamontowanymi w nich prętami nachodziły na siebie w rzucie poziomym, cegły rzędu zewnętrznego wszystkich warstw wozówkowych koniecznie trzeba przesunąć o A cegły w stosunku do reszty rzędów. Aby związać pionowe pręty ze środkiem muru co cztery warstwy ułożony bywa pręt rozdzielczy, posiadający średnicę 6mm i uchwycony kotwami w spoinach wspornych, które go wiąże ze środkiem muru.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com