fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zakończenie budowy – dokumenty

Po zakończeniu budowy niezbędne jest złożenie do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy. Należy to zrobić w ciągu 14 dni od ukończenia wszystkich prac budowlanych lecz nie wcześniej niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem użytkowania budynku. Obiekt budowlany można użytkować jeżeli organ nadzoru budowlanego nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia. Należy pamiętać, że za zamieszkanie w domu o którego zakończeniu budowy nie poinformowaliśmy odpowiednich organów grozi kara. Jeśli chcemy zamieszkać w budynku przed zakończeniem wszystkich prac budowlanych, konieczne jest uzyskanie decyzji o częściowym pozwoleniu użytkowania.

Dokumenty stanowiące załącznik do zawiadomienia

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć:

  • -Oryginał dziennika budowy
  • -Geodezyjną dokumentacje powykonawczą, dotyczy ona samego budynku oraz przyłączy. Zebrane przez geodetę dane muszą również zostać przekazane do gminnego wydziału dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
  • -Jeżeli były wprowadzane zmiany nie wymagające zmiany pozwolenia na budowę należy dołączyć również kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu.(a w razie potrzeby także uzupełniający opis)
  • -Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i obowiązującymi normami
  • -Oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych
  • -Protokoły badań instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej oraz przewodów kominowych i wentylacyjnych
  • -Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego porządku terenu budowy
  • -Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej. Na podstawie tego dokumentu określa się źródła energii oraz na co się ją zużywa.

Pamiętaj że pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru jest możliwe tylko wówczas, gdy posiadasz uprawnienia budowlane. Aby je zdobyć musisz zdać stosowny egzamin.

 

Pozostałe formalności

Ostatnią formalnością jest uzyskanie numeru posesji, uzyskuje się go w urzędzie gminy na podstawie wniosku o ustalenie numeru porządkowego. Należy dołączyć dokument o prawie do dysponowania nieruchomością oraz mapę sytuacyjna z granicami działek.

Po zakończeniu procedury, organ nadzoru budowlanego zwraca inwestorowi oryginałów dziennika budowy, protokołów badań i sprawdzeń oraz dokumentacji geodezyjnej.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com