fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zagadnienia związane z uprawnieniami hydrotechnicznymi

Istotnie należy wspomnieć, że do czasu jej wyodrębnienia ww. specjalność była włączona do specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Specjalność hydrotechniczną uprawnień budowlanych ponownie wyodrębniono w nowelizacji ustawy Prawo budowlane (uprawnienia budowlane 2021). Poza tym wpłynęło na to wejście w życie rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie we wrześniu 2014 roku.

Zagadnienia związane z uprawnieniami hydrotechnicznymi

Kto może uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej?

Oczywiście, aby otrzymać uprawnienia w ww. specjalności należy spełnić dwa warunki. Pierwszym jest ukończenie studiów na kierunku odpowiednim lub pokrewnym, zgodnie z Rozporządzeniem. Z kolei drugim jest odbycie praktyki zawodowej (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Długość takiej praktyki określona jest przepisami.

Uprawnienia budowlane inżynieryjne hydrotechniczne bez ograniczeń

Istotnie uprawnienia w ww. specjalności dzielą się uprawnienia bez ograniczeń oraz w ograniczonym zakresie. Te pierwsze związane są z dwoma rodzajami budowli. Dotyczą zatem morskich budowli hydrotechnicznych oraz tymczasowych i stałych budowli hydrotechnicznych (pytania na egzamin ustny do uprawnień). Ważnym aspektem jest to, że wspomniane obiekty muszą odpowiadać przepisom w sprawie warunków technicznych wymaganych dla obiektów hydrotechnicznych oraz ich usytuowania. Co więcej, muszą być zgodne z przepisami dotyczącymi warunków technicznych wymaganych dla morskich budynków hydrotechnicznych oraz ich usytuowania.

Uprawnienia budowlane inżynieryjne hydrotechniczne w ograniczonym zakresie

W tej części skupimy się na ww. uprawnieniach w ograniczonym zakresie. Otóż umożliwiają one pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi obiektów. Istotnie do tych obiektów zalicza się hydrotechniczne IV klasy ważności oraz morskie IV klasy obszaru chronionego (program egzamin uprawnienia 2020).

Ważnym aspektem jest to, iż wspomniane obiekty muszą spełniać określone warunki. Z pewnością muszą spełniać przepisy w sprawie warunków technicznych określonych dla budowli hydrotechnicznych i ich usytuowaniu (uprawnienia budowlane – egzamin). Natomiast w przypadku obiektów morskich wymagane jest spełnienie warunków technicznych dla morskich budowli hydrotechnicznych oraz ich usytuowania. Konkludując, jeżeli staramy się o uprawnienia w specjalności, której poświęcony jest niniejszy artykuł, zdecydowanie lepiej jest wybrać uprawnienia bez ograniczeń. Istotnie dają one bowiem większe możliwości, jeżeli chodzi o sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com