fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Co zrobić, aby zostać kierownikiem budowy?

Aby móc sprawować funkcję i zadania kierownika budowy, należy posiadać uprawnienia budowlane do kierowania pracami budowlanymi w określonej przez prawo budowlane specjalności. Koniecznie musi to być jedna z tych techniczno-budowlanych. Trzeba jednak bezwzględnie pamiętać, że funkcję można sprawować wyłącznie w zakresie posiadanych przez siebie uprawnień. Jeśli zakres prac jest różny, koniecznym będzie zatrudnienie kilku kierowników do poszczególnych robót. Główny kierownik budowy jest jednak zawsze tylko jeden. (program z aktami na uprawnienia budowlane)

Zadania kierownika budowy – pierwsze zadanie bez którego ani rusz

Pierwszym z zadań kierownika budowy jest protokolarne przejęcie terenu od inwestora a zaraz potem zabezpieczenie terenu budowy. To tym ważniejsze, gdy weźmiemy pod uwagę jego odpowiedzialność zawodową. Zabezpieczenie terenu odbywa się poprzez umieszczenie w widocznym miejscu budowy odpowiedniej tablicy informacyjnej. Mówi ona o przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto kierownik dokładnie zabezpiecza sam teren budowy czy rozbiórki obiektu. (testy uprawnienia architektoniczne)

Dobra organizacja, dbanie o bezpieczeństwo

Zadania kierownika budowy to także te dotyczące prawidłowej organizacji pracy. Prace należy prowadzić w zgodzie z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, przepisami BHP i przepisami techniczno-budowlanymi. Kierownik ponosi odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji budowy a przede wszystkim jej najważniejszego dokumentu – dziennika budowy. W uzasadnionych przypadkach kierownik budowy dokonuje zmian w planie dotyczącym bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które muszą wynikać z postępu robót budowlanych. (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia architektoniczne)

Zadania kierownika budowy – kontakt z inwestorem i dokumentacja powykonawcza

Kierownik budowy kontroluje jakość oraz poprawność prowadzonych prac budowlanych. Ponadto to do niego należy podejmowanie wszystkich niezbędnych działań, które zapobiegną osobom nieupoważnionym wstęp na budowę. Realizowanie zaleceń z dziennika budowy czy zgłaszanie inwestorowi konieczności sprawdzenia bądź odbioru prac zanikających/zakrywanych to również zadania kierownika budowy. Kierownik kontaktuje się też z inwestorem gdy jest potrzeba prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych czy przewodów kominowych. Musi to mieć miejsce jeszcze przed oddaniem budynku do odbioru. Na koniec budowy kierownik sporządza dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego. Oprócz tego zgłasza obiekt do odbioru a ma to miejsce dzięki odpowiedniemu wpisowi do dziennika budowy. (uprawnienia budowlane – egzamin)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.