fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Uczestnicy procesu budowlanego

Inwestor planujący inwestycję budowlaną uczestniczy w procesie budowlanym. Nie tkwi w nim jednak sam. Wśród pozostałych uczestników wyróżniamy kierownika budowy, kierownika prac budowlanych, projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Ustanowienie tego ostatniego jest obowiązkowe, lecz tylko w nielicznych sytuacjach. Nietrudno się domyśleć, że osoba na takim stanowisku jest w pewien sposób związana z inwestorem. Jednak jakie to są powiązania? I jakie są zadania inspektora nadzoru inwestorskiego? (testy uprawnienia architektoniczne) (akty zgodne z wykazem Izby Architektów)

Zadania inspektora nadzoru inwestorskiego

Osoba na wspomnianym stanowisku jest reprezentantem interesów inwestora. Oznacza to w praktyce kontrolowanie przebiegu prac budowlanych – czy na pewno przebiegają zgodnie z projektem i przepisami. Prace muszą też być prowadzone w zgodzie z zasadami wiedzy technicznej i pozwoleniem na budowę. Nad tym właśnie czuwa inspektor. Ponadto sprawdza on na bieżąco, czy do prac wykorzystuje się materiały odpowiedniej jakości. Wyroby budowlane nie mogą być wadliwe i oczywiście muszą być dopuszczone do użytku na budowie. Osoba na tym stanowisku kontroluje też to, czy same prace wykonuje się w zgodzie ze sztuką budowlaną. To właśnie główne zadania inspektora nadzoru inwestorskiego. (egzamin ustny uprawnienia budowlane – pytania)

Zadania inspektora nadzoru inwestorskiego pod koniec procesu budowy

Inspektor sprawdza i odbiera te prace budowlane, które zanikają albo ulegają zakryciu. Osoba ta bierze aktywny udział w tych czynnościach. Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego uczestniczy także w próbach i odbiorach technicznych instalacji technicznych, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Podobnie jest w przypadku przygotowywania gotowego obiektu budowlanego do odbioru i przekazaniem go do użytku. Inspektor podpisuje się w dzienniku budowy. Potwierdza tym samym, że wszystkie prace rzeczywiście wykonano. Wszelkie usterki, które miały prawo pojawić się na wcześniejszych etapach prac, do czasu podpisu inspektora muszą zniknąć. Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że inwestor może zażądać od inspektora nadzoru inwestorskiego kontroli rozliczeń budowy. (dowiedz się więcej na temat uprawnień budowlanych)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.