fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Uczestnicy procesu budowlanego

Inwestor planujący inwestycję budowlaną uczestniczy w procesie budowlanym. Nie tkwi w nim jednak sam. Wśród pozostałych uczestników wyróżniamy kierownika budowy, kierownika prac budowlanych, projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Ustanowienie tego ostatniego jest obowiązkowe, lecz tylko w nielicznych sytuacjach. Nietrudno się domyśleć, że osoba na takim stanowisku jest w pewien sposób związana z inwestorem. Jednak jakie to są powiązania? I jakie są zadania inspektora nadzoru inwestorskiego? (testy uprawnienia architektoniczne) (akty zgodne z wykazem Izby Architektów)

Zadania inspektora nadzoru inwestorskiego

Osoba na wspomnianym stanowisku jest reprezentantem interesów inwestora. Oznacza to w praktyce kontrolowanie przebiegu prac budowlanych – czy na pewno przebiegają zgodnie z projektem i przepisami. Prace muszą też być prowadzone w zgodzie z zasadami wiedzy technicznej i pozwoleniem na budowę. Nad tym właśnie czuwa inspektor. Ponadto sprawdza on na bieżąco, czy do prac wykorzystuje się materiały odpowiedniej jakości. Wyroby budowlane nie mogą być wadliwe i oczywiście muszą być dopuszczone do użytku na budowie. Osoba na tym stanowisku kontroluje też to, czy same prace wykonuje się w zgodzie ze sztuką budowlaną. To właśnie główne zadania inspektora nadzoru inwestorskiego. (egzamin ustny uprawnienia budowlane – pytania)

Zadania inspektora nadzoru inwestorskiego pod koniec procesu budowy

Inspektor sprawdza i odbiera te prace budowlane, które zanikają albo ulegają zakryciu. Osoba ta bierze aktywny udział w tych czynnościach. Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego uczestniczy także w próbach i odbiorach technicznych instalacji technicznych, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Podobnie jest w przypadku przygotowywania gotowego obiektu budowlanego do odbioru i przekazaniem go do użytku. Inspektor podpisuje się w dzienniku budowy. Potwierdza tym samym, że wszystkie prace rzeczywiście wykonano. Wszelkie usterki, które miały prawo pojawić się na wcześniejszych etapach prac, do czasu podpisu inspektora muszą zniknąć. Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że inwestor może zażądać od inspektora nadzoru inwestorskiego kontroli rozliczeń budowy. (dowiedz się więcej na temat uprawnień budowlanych)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com