fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wykorzystanie fundamentowej cieplnej płyty nie jest tanim rozwiązaniem. Chcąc, żeby ten rodzaj fundamentu był podobny pod względem kosztów do fundamentu ławowego trzeba na etapie ziemnych prac dokonać oszczędności. Płyta cieplna zazwyczaj nie jest typowo posadowiona, tylko wykorzystuje się ją na powierzchni, czyli nie zachowując strefy umownej związanej z przemarzaniem gruntu. Norma EN 1997-1 oraz norma PN-B-03029:1981 wskazuje, że takie prace są dozwolone jeżeli zostanie wykazane, że w ten sposób budynek nie będzie się uszkadzał. Chcąc posadowić budynek na powierzchni, albo płytko w gruncie należy spełnić przede wszystkim dwa warunki. (uprawnienia budowlane 2022) Pierwszym z nich są odpowiednie gruntowe warunki do dokonania takiego rodzaju prac. Kolejnym ważnym warunkiem jest zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń gruntu przed mrozem, który to będzie powodować tzw. wysadziny.

Zabezpieczenie fundamentowej cieplnej płyty przed mrozem
Zabezpieczenie fundamentowej cieplnej płyty przed mrozem

Niekorzystne warunki gruntowe a fundamentowa cieplna płyta

Jeżeli inwestor dokona analiz, z których wynika, że grunt posiada niekorzystne warunki, w takim wypadku musi on przeanalizować zastosowanie takiego rozwiązania, pod kątem ekonomicznym. Wyniki takiej analizy mogą uzasadnić zastosowanie w takich warunkach fundamentowej cieplnej płyty. Oszczędności związane z eksploatacją budynku w związku z ogrzewaniem mogą nie być porównywalne z inwestycyjnymi wydatkami, jakie zostały poniesione (uprawnienia budowlane kontakt). Wyjście finansowe na tzw. 0 może nigdy nie nastąpić, bądź dopiero po wielu latach. Chcąc usadowić płytko fundamentową cieplną płytę trzeba zawsze dokonać dokładnych badań gruntowych. Na podstawie osiągniętych parametrów należy wybrać minimum jeden ze sposobów zabezpieczenia go przed możliwością powstawania wysadzin. (uprawnienia budowlane program)

Występowanie wysadzin w gruntach w Polsce

Na terenie Polski występują zarówno grunty, które są wysadzinowe, ale też można spotkać tu takie, które stanowią zagrożenie. Nazywa się je często gruntami wątpliwymi. To, do której grupy zostanie zaliczony grunt zależy od zawartości w nim drobnych cząstek o strukturze pylasto – ilastej. Z punktu widzenia ekonomicznego płytę można zastosować w gruntach zawierających piasek, pospółkę czy też żwir. Jeżeli mamy do czynienia z pyłami czy giną, koszty związane z inwestycją będą z pewnością na wyższym poziomie. W takim wypadku trzeba zastosować tu zabezpieczenie przed wysadzinami.(akty prawne uprawnienia budowlane)

Sposoby zabezpieczeń przed wysadzinami związanymi z mrozem

Norma PN-EN ISO 13793:2002 zawiera w sobie zapis odnośnie sposobów związanych z bezpiecznym zaprojektowaniem na wysadzinowych gruntach budynku. Pierwszym ze sposobów jest posadowienie fundamentu na głębokości znajdującej się poniżej poziomu zamarzania gruntu. Kolejnym sposobem jest usunięcie gruntu z pierwszego sposobu i zastosowanie zamiast niego materiału drenowanego, który wykazuje się odpornością na mróz. Trzeci sposób polega na umieszczeniu cieplnej izolacji tak, aby straty ciepła z gruntu znajdujące się pod fundamentem były jak najmniejsze (segregator egzamin ustny uprawnienia). Ostatnim sposobem jest zapewnienie gruntom znajdującym się pod fundamentem pozostanie nieprzemarzniętym stanie. Wykorzystuje się do tego celu grzewcze zabiegi bądź straty ciepła powstałe z budynku.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com