fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zabezpieczenie budowli

Dla lepszej amortyzacji wpływów eksploatacji budowlę powinno stawiać się na gruntach piaszczystych i gliniastych o niższych wartościach modułów ściśliwości i kątów tarcia wewnętrznego.  Gdy jednak konstrukcja stawiana jest bezpośrednio na gruncie skalistym wskazane jest założenie pod stopą fundamentu poduszki amortyzacyjnej. Ma ona postać co najmniej kilkudziesięciocentymetrowej grubości warstwy piasku. Korzysta się z średnio zagęszczonego materiału. Taką poduszkę umieszcza się w pogłębionym wykopie.[akty uprawnienia budowlane]

Zabezpieczenie budowli
Zabezpieczenie budowli

Zabezpieczanie budynków przed pełzaniem

Wpływ pełzania jest bardzo niebezpieczny dla budowli. W celu uchronienia konstrukcji przed jego wpływem stosuje się pod budowlami płytkich, odpowiednio uzbrojonych fundamentów. Mogą być one płytowe, rusztowe lub ławowe. Często jako środek zabezpieczający przed pełzaniem stosuje się przeponę kotwiczną. Jest to płyta żelbetowa o grubości 10 cm. Łączy ona ławy fundamentowe i obejmuje swoim zasięgiem cały rzut poziomy budynku lub jego wydylatowanego segmentu.[uprawnienia budowlane testy]

Założenia projektowe budowli na terenach górniczych

Przy tworzeniu założeń projektowych budowli stawianych na terenach górniczych należy jako załącznik dodać opinię o warunkach górniczych i możliwościach występowania ruchów terenu. Takie ruchy powodują szkody górnicze. Taką opinię można uzyskać od przedsiębiorstw górniczych. Gdy opinia jest niejednoznaczna może być rozstrzygnięta przez jednostkę nadrzędną. Takie pismo powinno zawierać dane charakteryzujące warunki górnicze na danym terenie z uwzględnieniem: czasu/okresu dokonanej lub przewidzianej eksploatacji, system eksploatacji, przewidziane odkształcenia terenu, możliwość aktywacji starych wyrobisk, możliwość powstania zapadlisk i przebieg wychodni uskoków i strefy ich wpływu na daną powierzchnię.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Wybór koncepcji budowy

Dane górnicze inżynierów budowy są ważnym aspektem podczas wyboru właściwej koncepcji konstrukcji budowli i sposobu jej zabezpieczenia. Jeśli mamy do czynienia z większymi budowlami, zwłaszcza zakładami przemysłowymi czy osiedlami mieszkaniowymi wznoszonymi na terenach górniczych o kategoriach 3,4 i 5 powinno opracowywać się dokładną ekspertyzę górniczą. Na niej opiera się kolejne ekspertyzy tym razem budowlane i przeprowadza się badania gruntu. Te ekspertyzy stanowią integralną część założeń projektowych. Aby móc przeprowadzać takie ekspertyzy osoba musi mieć wysokie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie szkód górniczych. Muszą być oni zatwierdzeni jako rzeczoznawcy przez odpowiednie organy władzy.[segregator uprawnienia budowlane]

Czemu służy ekspertyza górnicza

Przy pomocy ekspertyzy górniczej możemy ustalić wiele rzeczy. Pierwszą z nich jest układ i charakterystyka warstw geologicznych pod terenem. Kolejną rzeczą jest liczba, głebokość, grubość oraz specyfika zalegania pokładów. Ustala ona również sposób i czas eksploatacji dokonanej i przewidywanej wraz z charakterystyką nakładu.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] Przy pomocy tej analizy możemy ustalić wielkości charakteryzujące przewidywane odkształcenie terenu takie jak: największe obniżenie pionowe wmax, możliwość aktywacji starych wyrobisk ze specjalnym uwzględnieniem płytkiej eksploatacji, usytuowanie granic eksploatacji poszczególnych pokładów czy wychodzi uskoków tektonicznych i możliwość powstania na powierzchni terenu odkształceń przez uskoki. Oprócz tego te analizy mówią o możliwości powstawania zapadlisk, lejów, obsunięć czy pęknięć terenu i pośrednich i nadzwyczajnych wpływów eksploatacji górniczej na powierzchni terenu. Określa ona również kierunki posuwania się frontów eksploatacji dla poszczególnych pokładów o ile jest to możliwe do określenia. Ostatnią korzyścią płynąca z tych analiz są szkice sytuacyjne rozpatrywanego terenu. Są na nich naniesione charakterystyczne dane takie jak: granice eksploatacji i wielkość odkształceń terenu, wychodnie uskoków, pasu przyuskokowe czy kierunki posuwania się frontów eksploatacji.[uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com