fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zabezpieczenia urządzeń od pożaru

Dla pomp w przeciwpożarowych pompowniach podstawowe źródło energii stanowić powinna elektroenergetyczna sieć, bądź też spalinowy silnik z zapasem paliwa na 4 godziny pracy zakładając pełne obciążenie. Kiedy zapotrzebowanie na wodę do przeciwpożarowych celów przekracza poziom 20 dm3/s pompy w takim wypadku zasila się dwoma źródłami energii, jakie są odrębne. Jest to źródło podstawowe oraz rezerwowe, gdzie jako rezerwowe źródło dopuszcza się prądotwórczy zespół napędzany spalinowym silnikiem z zapasem paliwa przy pełnym obciążeniu na 4 godziny. W przeciwpożarowych pompowniach napęd pomp spełniać powinien wymagania, jakie określa norma. (uprawnienia budowlane 2023)  

Zabezpieczenia urządzeń od pożaru
Zabezpieczenia urządzeń od pożaru

Kontrola rozprzestrzeniania ciepła i dymu

Najbardziej powszechnym systemem kontroli związanej z rozprzestrzenianiem dymu oraz ciepła, kiedy pojawia się pożar jest system oddymiającej wentylacji oraz system różnicy ciśnień. Do systemów tych zalicza się także urządzenia, które wymagają elektrycznego zastosowania. Są to dymowe klapy, wentylatory, ruchome dymowe kurtyny, dymoszczelne bramy/drzwi z podtrzymywaczem ich otwarcia czy siłowniki do napędu drzwi i okien, jakie spełniają jednocześnie napowietrzające funkcje. Oprócz wentylatorów i siłowników do napędu drzwi i okien, jakie wymagają zasilania o klasie A, inne urządzenia występują w wersji z zasilaniem A albo B. Mając do czynienia z bateriami akumulatorów, które stanowią źródło rezerwowe zasilania, powinny cechować się one zdolnością do utrzymywania systemu w pracy przez czas wynoszący minimum 72h. (uprawnienia budowlane segregator)  

Szafa sterownicza

Sterownicza szafa przeznaczona dla pomp poza pompami z zatapialnymi silnikami zlokalizowana musi być w tym samym pomieszczeniu, w jakim znajduje się elektryczny silnik oraz pompa. Stosując zatapialne pompy do sterowniczej szafy pompy przymocowuje się do niej tabliczkę, na której widnieje typ pompy oraz jej techniczne dane. Jej styki posiadać powinny kategorię związaną z użytkowaniem na poziomie AC-3. Monitorować trzeba w tym wypadku stan zasilania silnika, kiedy jest on zasilany przemiennym prądem, jak i obecność napięcia na każdej z trzech faz. Nie bez znaczenia jest również monitorowanie gotowości do pracy pompy, jej praca oraz sytuacja, w której pompa nie jest uruchomiona.  (uprawnienia budowlane testy) 

Monitorowanie pracy pompy

Każdy z monitorowanych stanów pracy pompy powinien zostać sygnalizowany w indywidualny sposób w pomieszczeniu, w jakim zlokalizowana jest pompa. Zarówno ich praca, jak i awaryjne stany sygnalizować powinno się optycznie oraz akustycznie tam, gdzie na stałe występuje obecność osób odpowiedzialnych za monitoring. W przypadku optycznej sygnalizacji cechować powinna się ona żółtą barwą. Akustyczne sygnały z kolei posiadać powinny poziom głośności minimum 75 dB z jednoczesnym możliwym ich wyciszeniem. Stosując źródło zasilania rezerwowe prądotwórczego zespołu wymaga się w tym wypadku zapasu paliwa. Zapas ten ma pozwolić na pracę zachowując pełne obciążenie 3 godziny dla zagrożenia pożarowego o klasie LH, 4 godziny w przypadku zagrożenia określanego klasą OH oraz 6 godzin, kiedy mamy do czynienia z pożarowym zagrożeniem o klasie HHP oraz HHS. (uprawnienia budowlane cena) 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com