fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wzmacnianie podłoża systemem jet-grouting

Wzmacnianie gruntu budowlanego jest ważnym etapem inwestycyjnym wykonywanym zazwyczaj wtedy, gdy nośność podłoża jest niewystarczająca do przejęcia ciężaru budynku.  Wzmocnienia  wymagają zwłaszcza obszary zalegania gruntów słabonośnych, silnie odkształcalnych oraz zróżnicowanych w planie i przekroju. Proces ten jest szczególnie istotny ze względów bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem wzmacniania należy przeprowadzić liczne badania gruntu, bez których nie można określić jaką metodę należy zastosować. Istnieje wiele kryteriów podziałów metod wzmacniania podłoża gruntowego. Podział też może być wykonany z uwagi na głębokościowy zakres wzmocnienia. Ponadto wyróżnić można podział ze względu na rodzaj stosowanych w tym celu materiałów, występowanie drgań podczas wykonywania robót lub czas uzyskania pełnej efektywności wzmocnienia.

Jet-grouting jako  iniekcja strumieniowa

Jet-grouting, czyli iniekcja strumieniowa to metoda znajdująca obecnie szerokie zastosowanie w budownictwie lądowym i wodnym. Metodę stosuje się do wzmacniania i uszczelniania wszystkich rodzajów gruntów. Proces jet-grouting polega na wywierceniu otworu za pomocą żerdzi z dyszami iniekcyjnymi, zakończonej koronką wiertniczą. Następnie podnoszeniu obracającej się żerdzi i podawaniu zaczynu pod wysokim ciśnieniem (rzędu 30–50 MPa). Grunt miesza się z zaczynem tłoczonym pod tak wysokim ciśnieniem. W konsekwencji następuje całkowite zniszczenie naturalnej struktury gruntu, rozwarstwienieoraz jego częściowa wymiana. Na skutek procesu iniekcji strumieniowej cechy gruntu zostają ujednolicone, a powstały w jej wyniku kompozyt gruntowo-cementowy wykazuje znaczną wytrzymałość i bardzo małą przepuszczalność.

Środki stabilizujące

Środek stabilizujący, który jest najczęściej stosowany to zaczyn cementowy, jednak możliwe jest także użycie innych mieszanek, np. iniekty bitumiczne z dodatkiem bentonitu lub iniekty na bazie żywic syntetycznych. Często stosuje się również dodatki poprawiające właściwości spoiw, takie jak popioły lotne oraz środki przyspieszające czas wiązania.

Zastosowanie jet-grouting

Technologię jet-grouting wykorzystuje się zarówno w budowlach tymczasowych jak i trwałych.Najważniejsze jej zastosowania to:

  • wzmacnianie podłoża istniejących fundamentów, w przypadku np. przebudowy budynków lub w sąsiedztwie głębokich wykopów;
  • wzmocnienie podłoża pod nasypy drogowe, kolejowe i nawierzchnie lotniskowe;
  • stabilizacja i uszczelnienie podłoża gruntowego pod rurociągami oraz zabezpieczenie ścian;
  • podchwytywanie i naprawa posadowienia fundamentów obiektów zabytkowych;
  • stabilizacja zboczy, skarp i tarasów;
  • wykonywanie robót palowych pod dowolne obiekty budowlane;
Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com