fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wywrotnica obrotowa

Wywrotnica obrotowa zbudowana jest z bębna obrotowego, który wyposażony jest w pierścienie. Opierają się one na rolkach i podtrzymują platformę z szynami. Szyny te ułożone są na poziomie toru kolejowego. Żeby móc opróżnić wagon, należy wprowadzić go do wnętrza bębna obrotowego wywrotnicy. Tam jest mocowany przy pomocy specjalnego urządzenia. Po tym zabiegu bęben obraca się dookoła podłużnej osi. Prowadnice, w których obraca się bęben, ma średnicę np. 8 m. Jej długość to 16 m. Na ciężar wywrotnicy ma wpływ jej wielkość. Minimalna waga, jaką może mieć, to 150 ton (program przygotowujący do uprawnień budowlanych).

Urządzenie wywrotowe znajduje się w budynku, którego konstrukcja jest z reguły szkieletowa i nie ma ścian bocznych. Znajduje się w nim suwnica montażowa, a także kabina z pulpitem, dzięki któremu jest możliwe sterowanie pracą wywrotnicy. Pod bębnem obrotowym, w części podziemnej, można znaleźć zasobniki, do których wsypuje się materiał. Pod nimi znajdują się stacje początkowe przenośników taśmowych. Dalszy transport materiału jest taki sam jak przy wywrotnicy czołowej.

Zasobniki wielkopiecowe
Zasobniki wielkopiecowe

Zasobniki wielkopiecowe

Materiały wsadowe dowozi się do zasobników samowyładowczymi wagonami. Drugą opcją jest dowóz ze składowiska mostem przeładunkowym. Jeżeli dostawy są regularne i ciągłe, to wagony z materiałami wsadowymi opróżnia się w zasobnikach wielkopiecowych. Nadwyżkę kieruje się do kanału wyładowczego, który jest przy składowisku. Most przeładunkowy przetransportowuje materiały wsadowe z kanału wyładowczego na odpowiednie pryzmy składowiska. Dopiero stamtąd, jak jest potrzeba, trafiają do zasobników namiarowych (program z aktami na uprawnienia budowlane).

Do jednego z głównych zadań zasobników wielkopiecowych (inaczej namiarowych) jest umożliwienie jak najlepszego rozdziału poszczególnych materiałów wsadowych. Drugim zadaniem jest zapewnienie pełnej mechanizacji załadunku wielkiego pieca.

Podstawowe elementy zasobników

Do podstawowych elementów zasobników zalicza się:
– estakadę nad zasobnikami, na którą wjeżdżają po torach kolejowych zestawy pociągów w celu wyładowania,
– zespoły zasobników rudnych,
– zespoły zasobników koksowych,
– jamy załadowcze wyposażone w urządzenia do załadunku koksu,
– urządzenia do ważenia i załadunku rudy.

Pojemność zasobników rudnych i koksowych jest zależna od wymaganych zapasów materiałów wsadowych (egzamin ustny na uprawnienia budowlane). One zależą od godzinnego zapotrzebowania wielkich pieców.
Do zasobników rudnych ładuje się:

– aglomerat,

– rudy kawałkowe,

– żużel martenowski,

– topniki,

– dodatki wsadowe takie jak walcownia, złom, ruda manganowa.

Materiał z zasobników pobiera się przy udziale wagonu – wagi, który jeździ wzdłuż całej długości zasobników po torze do tego przygotowanym. Wagon – waga otwiera zamknięcia zasobników. Przy pomocy podnośnika pneumatycznego zapełnia zbiornik. Następnie waży się zawartość i przewozi się ją do jamy załadowczej, gdzie wsypywana jest do skipu. Zasuwa płytowa znajduje się na każdym wylocie zasobnika koksowego. Jej zadaniem jest odcięcie dopływu koksu do skipów. W jamie załadowczej można znaleźć urządzenia, które są niezbędne do przesiewania i ważenia koksu. Umiejscowiony jest tam również lej zsypowy, którego zadaniem jest kierowanie do skipów materiałów wsadowych, które są ważone przez wagon-wagę.

Miejsce położenia urządzeń, które służą do przesiewania i ważenia koksu, umożliwia na grawitacyjny przepływ materiału z zasobników koksu do skipów wyciągu ukośnego. Urządzenia do zwilżania wsadu znajdują się w jamie załadowczej (materiały do egzaminu na uprawnienia budowlane).

Sposób obliczenia zbrojenia, który został opisany wyżej, jest bardzo niekorzystny. W związku z tym przy wymiarowaniu współczynnik pewności jest równy s = 1,1. Ścianę należy wymiarować jako tarczę i można w tym celu wykorzystać np. pracę. Niezbędne jest również sprawdzenie naprężenia ścinającego w przekrojach 1-1 oraz 2-2.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com