fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wytyczne techniczne są odgórnie ustalonymi wartościami różnych czynników, które ułatwiają projektowanie konstrukcji. Między innymi można w nich znaleźć wartości złagodzonych zastępczych temperatur obliczeniowych zewnętrznego powietrza, które są uzależnione od struktury ścian oraz ciężaru. Dzięki stosowaniu tych wytycznych uproszczają się obliczenia. Umożliwiają one również dostateczną dokładność w ocenie groźby nadmiernego zawilgocenia w miejscu przegród budowlanych budynków inwentarskich.[uprawnienia budowlane testy] W przypadku przegrody zewnętrznej budynku inwentarskiego o jej poprawności mówi fakt, że podczas temperatura te nie dochodzi do skraplania wody. Trzeba mieć jednak na uwadze, że temperatury zastępcze opisywane w „wytycznych technicznych” są złagodzone. Nie jest w dostateczny sposób uzasadnione ani też przebadane teoretycznie lub laboratoryjnie.

Wytyczne techniczne
Wytyczne techniczne

Rodzaje wilgotności powietrza

Możemy wyróżnić dwa rodzaje wilgotności powietrza. Pierwszym rodzajem jest wilgotność bezwzględna. Wyraża się ją w ilości wilgoci w gramach zawartej w 1 milimetrze powietrza. Wilgotność ta jest zmienna i uzależniona od temperatury powietrza. Zależność jest taka, że im wyższa jest temperatura powietrza, tym więcej potrzeba pary do jego nasycenia.[uprawnienia budowlane] W sytuacji, gdy wilgotność względna ma stałą wartość, a temperatura się obniża to w momencie osiągnięcia stanu nasycenia w powietrzu to para wodna zaczyna się skraplać. W powietrzu możemy zauważyć to pod postacią mgły. Na powierzchniach przegród natomiast tworzy się pewnego rodzaj błonka wodna. Przez to, że powietrze może mieć różny stopień nasycenia parą wodną to w celu ułatwienia obliczeń wprowadzono drugi rodzaj wilgotności. Jest nim wilgotność względna. Wilgotność względna dla powietrza zewnętrznego w obliczeniach ma wartość maksymalnej wentylacji dla okresu przejściowego. Temperatura krytyczna, w której powietrze o określonej wilgotności osiągnie pełen stan nasycenia parą wodną nazywane jest punktem rosy. Jest ono oznaczane jako ts.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Ciśnienie pary wodnej

Ciśnienie cząstkowe jakie posiada para wodne oznacza się jako p. Para wodna przenika przez przegrody na skutek różnicy ciśnień w pomieszczeniu oraz na zewnętrznej stronie przegrody. Również może odbywać się ze środowiska, które posiada wyższą wilgotność bezwzględną do środowiska, gdzie wilgotność bezwzględna jest niższa. Ciśnienie pary wodnej w powietrzu może być nazywane ciśnieniem cząstkowym. Jego maksymalna wartość oznaczana jako ps występuje, gdy wilgotność bezwzględna powietrza osiąga stan nasycenia.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Ruchy powietrza

Ruchy powietrza mają wpływ na zwierzęta. Konkretnie chodzi o szybkość z jaką ono przepływa w budynkach inwentarskich. W miejscu, gdzie przebywają zwierzęta prędkość ta nie powinna przekraczać ustalonych wartości. Dla bydła oraz owiec wynosi ona 0,3 m/s. Dla trzody chlewnej oraz koni prędkość ta jest mniejsza i wynosi 0,2 m/s. Zazwyczaj tę prędkość mierzy się 20 centymetrów powyżej poziomu podłogi.[segregator uprawnienia budowlane]

Projektowanie przegród

Jeżeli projektujemy przegrodę ze względu na warunki cieplno-wilgotnościowe to powinniśmy zadbać o dobranie odpowiednich materiałów. Muszą one gwarantować wymagane opory przenikania pary wodnej dla założonej grubości. Przegrody mogą być jedno lub wielomateriałowe. Obydwa z tych rodzajów przegród muszą gwarantować fakt, że przyrost wilgotności, który powstaje przez kondensację pary wodnej nie może przekraczać pewnej ilości. Ilość ta musi być taka, żeby możliwe było usunięcie jej w okresie wysychania. Jest to warunek niezbędny, żeby nie powiększała się wartość wilgotności materiału. Taka sytuacja mogłaby pogorszyć właściwości izolacyjne przegrody.[akty uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com