fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Jak wypełniać dziennik budowy?

Proces budowy nie jest złożony tylko ze względu na stronę techniczną. Równie skomplikowana jest kwestia tworzenia i uzupełniania dokumentacji związanej z daną budową. Dziennik budowy to, zaraz po pozwoleniu na budowę, obowiązkowy element dokumentacji każdego procesu budowlanego. Należy umieścić w nim wszystkie szczegółowej informacje, które wydarzyły się podczas trwania budowy. Nie można przy tym zapomnieć o wpisywaniu poszczególnych etapów pracy w kolejności chronologicznej. ( program do egzaminu na uprawnienia na komputer )

Kto dokonuje wpisów w dzienniku budowy?

Osobą, której zadaniem jest regularne wypełnianie dziennika budowy, jest oczywiście osoba pełniąca obowiązki kierownika budowy. Jak wiadomo, musi to być człowiek kompetentny i odpowiedzialny. Musi jednak przede wszystkim posiadać uprawnienia budowlane. ( egzamin na uprawnienia budowlane )

W dzienniku budowy, oprócz wyżej wymienionych wytycznych, należy umieścić także dane wszystkich uczestników procesu budowlanego. Do takich osób zalicza się między innymi kierownika robót budowlanych, inspektora nadzoru inwestorskiego czy autora projektu. (testy 2020)

Wszystkie umieszczone w dzienniku budowy muszą złożyć w nim podpis, który potwierdzi przyjęcie wyznaczonych obowiązków.

Wgląd w dziennik budowy

Osobami, które mają pełny wgląd w dziennik budowy, a także mogą umieszczać w nim wpisy, są: inwestor, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz projektant. Co ważne, osoby te, z uwagi na odpowiedzialność, z jaką wiąże się uzupełnianie dziennika budowy, można pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Odpowiedzialność ta będzie bazować na fałszerstwie intelektualnym. Wynika to z artykułu 271 kodeksu karnego. Mowa w nim o tym, że osoba, która ma prawo do wystawienia i wypełnienia dokumentu takiego, jakim jest dziennik budowy i poświadczy w nim nieprawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W Prawie budowlanym można znaleźć dokładnie taką samą regulację. (uprawnienia budowlane 2020 )

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.