fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Jeśli chcemy wykonać ławę pod ścianę nośną powinna być ona wyłącznie fundamentowa. Najlepiej nadają się do tego ławy żelbetowe. Ławy mogą być wykonywane jako prefabrykowane. Warunkiem tego jest staranne powiązanie zbrojenia poszczególnych elementów. Dla różnych gruntów oraz różnych poziomów sejsmiczności ławy i konstrukcje są wykonywane inaczej. Przykładowo dla sejsmiczności wynoszącej 7 i 8 stopni stosuje się zwykłe posadowienia budowli. Dla 9 należy już je wzmocnić. Robi się to za pomocą wzmocnienia styków ław i wykonaniu dodatkowych zbrojeń naroży.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Wykorzystywane ław
Wykorzystywane ław

Grunty mało ściśliwe

Do gruntów mało ściśliwych zaliczamy iły, gliny i piaski. Jeżeli nasza konstrukcja ma stanąć na jednym z nich należy sprawdzić stopień sejsmiczności w danym miejscu. Gdy wynosi ona od 7 do 8 stopni przy stosowaniu fundamentów prefabrykowanych wykonuje się na ich górnej powierzchni pas. Jest on monolitycznym pasem zbrojnym z wkładkami o 10mm.[uprawnienia budowlane testy] Wykonuje się go jako ciągły na całym obwodzie budynku. Gdy sejsmiczność sięga 9 stopni dodaje się dodatkowe zbrojenia siatkami wszystkie połączenia fundamentu ze sobą. Siatki układa się w warstwie zaprawy cementowej spajającej prefabrykaty.[uprawnienia budowlane]

Inne grunty

Gdy mamy do czynienia z gruntami lessowymi, piaskami, glinami, iłami słabymi, luźnymi lub średnio zagęszczonymi zasady są inne. Przy stopniu sejsmiczności wynoszącym 7 i 8 dolne części ław trzeba wykonywać na mokro. Muszą być one monolityczne żelbetowe. Górną część tej ławy należy zbroić. Dla 9 stopnia wszystkie fundamenty powinny być monolityczne i zbrojone.

Ściany nośne murowane

Gdy sejsmiczność wynosi 8 lub 9 stopni ściany nośne murowane powinny być wykonywane na zaprawie cementowej. Dla 7 stopnia może być to zaprawa cementowo-wapienna. Podczas wiązania cegieł lub bloków w murze należy zadbać o jak największą staranność i dokładność. Wiązania powinny umożliwiać przekrywanie każdej kolejnej warstwy wzdłuż i w poprzek muru. Jeśli chodzi o ciężar objętościowy dla wyższych kondygnacji musi zadbać aby był równy lub mniejszy od kondygnacji niższej.

Zalecenia

Podczas projektowania budowli należy unikać logii, gdy sejsmiczność regionu jest większa od 8 stopni. Dla takiego stopnia balkony nie powinny mieć większego wysięgu od 1,2 metra. Belki balkonowe konstruuje się tak, aby stanowiły przedłużenie belek stropowych.[segregator uprawnienia budowlane] Taka sama zasada tyczy się płytowych balkonów żelbetowych. Dla tej sejsmiczności naroża ścian murowanych należy zbroić wkładkami poziomymi i ukośnymi. W przypadku ścian z elementów wielkopłytowych ich łączenia powinny być z elementów metalowych. Ich rozstaw przy sejsmiczności 9 stopnia powinien wynosić 1 metr. Dla 8 stopnia rozstaw zwiększa się do 1,5 metra, a przy 7 stopniu do 2 metrów. Elementy powinny być trwale łączone przy pomocy spawania. Metalowe powierzchnie pokrywa się betonem lub zaprawą cementową aby zapobiegać korozji.[akty uprawnienia budowlane]

Otwory okienne i drzwiowe

Otwory okienne i drzwiowe powinny być ulokowane w odpowiednich miejscach. Przedziały między kolejnymi otworami w ścianach nie powinny być mniejsze dla sejsmiczności 9 stopnia od 1,2 metra. Dla 8 stopnia wynoszą one 0,9 metra, a 7 tylko 0,7 metra. Te zasady tyczą się zarówno murów układanych z cegieł jak i z bloków betonowych.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com