fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Wykaz aktów prawnych 2020

Polska Izba Inżynierów Budownictwa publikuje na swojej stronie internetowej wykazy norm i aktów, jakie będą obowiązywały podczas sesji egzaminacyjnych. Tak też pojawił się wykaz aktów prawnych 2019. Znalazło się w nim 166 dokumentów, zarówno ustaw, jak i rozporządzeń. W zależności od zaleceń Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, kandydaci na uprawnienia muszą je opanować w stopniu szczegółowym bądź ogólnym. (akty prawne do egzaminu na uprawnienia budowlane)

Co musimy wiedzieć o wykazie aktów prawnych?

Na przestrzeni ostatnich lat wykaz aktów prawnych nie uległ znaczącym zmianom. Dużym ułatwieniem dla kandydatów do zdobycia uprawnień budowlanych jest dostępność wspomnianych dokumentów w Internecie, na stronie izby inżynierów. Oprócz kompletnej listy aktów znajdziemy tam również komplet polskich norm, poradników, instrukcji i wytycznych. Ucząc się do egzaminu należy mieć na uwadze, iż sprawdzana będzie nie tylko nasza znajomość konkretnych ustaw czy rozporządzeń. Równie ważna jest umiejętność stosowania wybranych aktów w praktyce. (akty zgodne z wykazem Izby Architektów)

Wykaz aktów prawnych a samodzielne pełnienie funkcji technicznych

Zdany egzamin na uprawnienia budowlane jest przepustką do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Decyzja o nadaniu praw budowlanych to fundament naszej pracy jako kierownik budowy czy projektant. Jest ona zawsze wpisywana do rejestru centralnego. Traktuje o nim ustawa o prawie budowlanym (art. 88a ust. 1 pkt. 3 lit. A). (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane)

O czym należy pamiętać

Aby pełnić w sposób samodzielny funkcje techniczne, nie możemy zapomnieć o wpisie na listę członków odpowiedniej izby samorządu zawodowego. Wyda nam ona zaświadczenie będące zarazem potwierdzeniem i uprawnień, i przynależności do izby. Dokument ma termin ważności, a wykreślenie z listy członków dokonuje się niezwłocznie, stąd lista członków musi być stale uaktualniana. Wpisu na listę jednak nie będzie, gdy nie zdamy egzaminu. A do tego musimy znać aktualny wykaz aktów prawnych. (program do egzaminu na uprawnienia na komputer)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.