fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wygląd egzaminu pisemnego

Egzamin na uprawnienia budowlane to ostatnia przeszkoda, jaką spotykamy na swojej drodze podczas starań o nadanie uprawnień. W pierwszej kolejności podchodzimy do egzaminu pisemnego. Warto poznać wygląd egzaminu pisemnego jeszcze przed przygotowaniami i nauką. (testy uprawnienia budowlane)

Egzamin, który musimy zdać ubiegając się o uprawnienia budowlane, składa się z dwóch części. Część pierwsza – ustna – jest uważana za łatwiejszą. Nie warto jednak przeceniać swoich możliwości i odpuszczać sobie naukę do testu, ponieważ jest on przepustką do egzaminu ustnego. Warto wiedzieć, jaki jest wygląd egzaminu pisemnego i jak dobrze się do niego przygotować, zwłaszcza w świetle statystyk z ostatnich lat. Mówią one, że z roku na rok zdawalność maleje. (testy uprawnienia budowlane)

Kto za niego odpowiada?

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna dba o przygotowanie pytań do egzaminu. Zestawy opiera się oczywiście na aktualnie obowiązujących przepisach. W opracowanej w ten sposób bazie pytań znajdziemy ponad kilka tysięcy zadań. To właśnie spośród nich tworzy się w sposób losowy testy, dla każdej specjalności i każdego zakresu uprawnień budowlanych. Warto pamiętać, że przed rozpoczęciem każdej sesji egzaminacyjnej izby publikują wykazy norm i aktów prawnych. Przed podejściem do egzaminu należy się z nimi koniecznie co najmniej zapoznać. (akty zgodne z wykazem Izby Inżynierów)

Strona techniczna

Egzamin pisemny przybiera postać testu jednokrotnego wyboru. Oznacza to tyle, że wyłącznie jedna z trzech podanych odpowiedzi na pytanie jest poprawna. Takie kwestie jak liczba pytań, minimalna ilość punktów, czas trwania egzaminu czy jego zakres zależą od rodzaju i zakresu uprawnień budowlanych, o które stara się kandydat. Niezmienne jest jednak to, że egzamin ma miejsce tego samego dnia i o tej samej godzinie w każdej z okręgowych izb. Komisja egzaminacyjna wyznacza datę egzaminu, a ich miejsca ustalają już indywidualnie okręgowe izby inżynierów. (egzamin na uprawnienia architektoniczne)

Informacje, dokumenty, potwierdzenia

Co najmniej na miesiąc wcześniej od wyznaczonego terminu egzaminu, kandydat otrzymuje informację o dopuszczeniu (bądź nie) do egzaminu. Dokument dostarcza się listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Wśród przesyłanych informacji znajdziemy też wyznaczoną datę i miejsce, w którym odbędzie się egzamin. To właśnie w tym momencie musimy złożyć opłatę za drugą część postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku pozytywnego zakończenia egzaminu, w bardzo krótkim odstępie czasu ustala się termin egzaminu ustnego. Do tego przystępuje się najczęściej w kolejności alfabetycznej. (program na uprawnienia budowlane w wersji android)

Kwestie techniczne

Przed wejściem na salę egzaminacyjną potwierdzamy nasze przybycie i odbieramy zamkniętą kopertę, w której znajdują się pytania. Następnie zajmujemy miejsce i czekamy na rozpoczęcie. Po otwarciu koperty kluczowe jest sprawdzenie, czy otrzymaliśmy właściwy test – na uprawnienia budowlane, o które się ubiegamy. Na rozwiązanie testu mamy czas, który jest ściśle określony w przepisach i zależy od wybranych przez nas uprawnień. Na jedno pytanie przypada średnio 1,5 minuty, co powinno być wystarczające do zastanowienia się nad poprawną odpowiedzią. W niektórych izbach komisja podchodzi mało restrykcyjnie do czasu trwania egzaminu. Czasami pojawiają się bowiem takie sytuacje, w których osoby rozwiązujące testy z 45 i z 90 pytaniami piszą egzamin w takim samym czasie. (jak wygląda egzamin na uprawnienia architektoniczne)

Wygląd egzaminu pisemnego – pytania

Egzamin przybrał formę papierową i posiada dodatkowe karty na kodowanie odpowiedzi. Prawidłową odpowiedź trzeba zaznaczyć kółkiem, a suma poprawnych rozwiązań musi wynosić minimum 75%, aby możliwe było zaliczenie testu. Ilość pytań dla egzaminów pisemnych na różne uprawnienia różni się, co jest zresztą ściśle określone przez odpowiednie przepisy. Warto jednak pamiętać, że pytania nie są podchwytliwe i nie mają na celu pogrążenia kandydata. Pytania są logiczne, często nawet wręcz oczywiste, choć są pewnie takie tylko dla osób, które rzeczywiście przyłożyły się do nauki. Zadania mogą obejmować zawartość całych aktów prawnych, jednak przyswojenie ich wszystkich z różnych względów nie zawsze jest możliwe. Z tego powodu za najbardziej efektywną metodę uczenia się do egzaminu uważa się pamięciową naukę pytań. Znacznym ułatwieniem jest to, że są one udostępniane przed każdą sesją egzaminacyjną przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia budowlane)

Wygląd egzaminu pisemnego – zakończenie egzaminu

Komisja egzaminacyjna rozpoczyna sprawdzanie testów zaraz po ich oddaniu. Dzięki temu wyniki ogłasza się dość szybko, przez powieszenie właściwie opracowanej listy na korytarzu. Znajdziemy tam bowiem nie tylko imiona i nazwiska, ale i numery ewidencyjne, liczbę poprawnych odpowiedzi oraz informację o zakwalifikowaniu (lub nie) do części ustnej. Egzamin jest ważny przez 3 lata i to w tym przedziale czasowym musimy podejść do egzaminu ustnego. Tak pokrótce przedstawia się wygląd egzaminu pisemnego. (program z aktami na uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com