fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Egzamin na uprawnienia budowlane to ostatnia przeszkoda, jaką spotykamy na swojej drodze podczas starań o nadanie uprawnień. W pierwszej kolejności podchodzimy do egzaminu pisemnego. Warto poznać wygląd egzaminu pisemnego jeszcze przed przygotowaniami i nauką. (testy uprawnienia budowlane)

Wygląd egzaminu pisemnego – kwestie techniczne

Przed wejściem na salę egzaminacyjną potwierdzamy nasze przybycie i odbieramy zamkniętą kopertę, w której znajdują się pytania. Następnie zajmujemy miejsce i czekamy na rozpoczęcie. Po otwarciu koperty kluczowe jest sprawdzenie, czy otrzymaliśmy właściwy test – na uprawnienia budowlane, o które się ubiegamy. Na rozwiązanie testu mamy czas, który jest ściśle określony w przepisach i zależy od wybranych przez nas uprawnień. Na jedno pytanie przypada średnio 1,5 minuty, co powinno być wystarczające do zastanowienia się nad poprawną odpowiedzią. W niektórych izbach komisja podchodzi mało restrykcyjnie do czasu trwania egzaminu. Czasami pojawiają się bowiem takie sytuacje, w których osoby rozwiązujące testy z 45 i z 90 pytaniami piszą egzamin w takim samym czasie. (jak wygląda egzamin na uprawnienia architektoniczne)

Wygląd egzaminu pisemnego – pytania

Egzamin przybrał formę papierową i posiada dodatkowe karty na kodowanie odpowiedzi. Prawidłową odpowiedź trzeba zaznaczyć kółkiem, a suma poprawnych rozwiązań musi wynosić minimum 75%, aby możliwe było zaliczenie testu. Ilość pytań dla egzaminów pisemnych na różne uprawnienia różni się, co jest zresztą ściśle określone przez odpowiednie przepisy. Warto jednak pamiętać, że pytania nie są podchwytliwe i nie mają na celu pogrążenia kandydata. Pytania są logiczne, często nawet wręcz oczywiste, choć są pewnie takie tylko dla osób, które rzeczywiście przyłożyły się do nauki. Zadania mogą obejmować zawartość całych aktów prawnych, jednak przyswojenie ich wszystkich z różnych względów nie zawsze jest możliwe. Z tego powodu za najbardziej efektywną metodę uczenia się do egzaminu uważa się pamięciową naukę pytań. Znacznym ułatwieniem jest to, że są one udostępniane przed każdą sesją egzaminacyjną przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia budowlane)

Wygląd egzaminu pisemnego – zakończenie egzaminu

Komisja egzaminacyjna rozpoczyna sprawdzanie testów zaraz po ich oddaniu. Dzięki temu wyniki ogłasza się dość szybko, przez powieszenie właściwie opracowanej listy na korytarzu. Znajdziemy tam bowiem nie tylko imiona i nazwiska, ale i numery ewidencyjne, liczbę poprawnych odpowiedzi oraz informację o zakwalifikowaniu (lub nie) do części ustnej. Egzamin jest ważny przez 3 lata i to w tym przedziale czasowym musimy podejść do egzaminu ustnego. Tak pokrótce przedstawia się wygląd egzaminu pisemnego. (program z aktami na uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.