fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Łatwość stworzenia konfliktu

Wiele jest takich przypadków, w których mamy do czynienia z współwłasnością nieruchomości bądź gruntu. Wówczas mamy do czynienia z wieloma właścicielami danej nieruchomości. Jak wiadomo, każdy z nich może mieć swój pomysł na lokal, a więc bardzo łatwo może się zrodzić między nimi konflikt. Są jednak sposoby, które pomagają uniknąć takiej sytuacji. Są nimi zasady zarządzania nieruchomością wspólną. Sprawdźmy, na czym to polega. (uprawnienia budowlane cena) 

Współwłasność

Rodzaje

Rodzaje współwłasności zostały określone przez polskie prawo. Wśród ich rodzajów możemy wymienić współwłasność łączną, która występuje w przypadku małżeńskiej wspólności ustawowej bądź współwłasność ułamkową. W pierwszym przypadku nie ma konieczności ustalania udziałów współwłaścicieli. Jeżeli mamy do czynienia ze współwłasnością ułamkową to mamy do czynienia z ułamkowym podziałem udziałów w danej rzeczy dla każdego współwłaściciela, jednak bez fizycznego wyodrębnienia jej części. A więc jeżeli mamy do czynienia z mieszkaniem, którego współwłaścicielami są dwie osoby i jest to nieruchomość, wówczas każdej z tych osób przysługuje udział, który wynosi 1/2 zarówno w każdym metrze gruntu, jak i domu.

Zasady zarządzania nieruchomością wspólną

Jeżeli chodzi o zarządzanie nieruchomością wspólną to w tym zakresie równe prawa ma każdy z właścicieli. Każdy z nich może bez zgody pozostałych osób dowolnie zarządzać przysługującym mu udziałem. Jeżeli jednak ma on do czynienia z częścią wspólną, wówczas potrzeba będzie zgoda wszystkich współwłaścicieli do wykonania takiej czynności. W tym przypadku mamy do czynienia z czynnościami, które przekraczają tzw. zakres zwykłego zarządu. Są to:   (uprawnienia budowlane testy) 

  • zabudowa nieruchomości;
  • oddanie nieruchomości wspólnej do korzystania osobie trzeciej;
  • ustanowienie służebności na nieruchomości;
  • usunięcie drzewa.

Niezbędne będzie w takich przypadkach wydanie przez każdego współwłaściciela nieruchomości oświadczenia woli, w którym określi to, co należy. Może być ono sformułowane w wielu formach, jednak każda z nich powinna być w pełni adekwatna do rodzaju czynności, które będą przeprowadzane. Jeżeli więc właściciele domu lub mieszkania będą chcieli je sprzedać, wówczas niezbędne jest ich oświadczenie woli, a więc w tym przypadku po prostu akt notarialny. W przypadkach innych niż sprzedaż, np. w przypadku zabudowy, wymagane są jedynie pisemne zgody. Może się zdarzyć tak, że nie wszyscy współwłaściciele wyrażą zgodę na wykonanie takich czynności. Problem może pojawić się zwłaszcza w sytuacji, w której osoba, która się nie zgadza ma co najmniej połowę udziałów. Wówczas taka kwestia sporna jest kierowana do sądu.   (uprawnienia budowlane 2023)  

Prawa i obowiązki współwłaścicieli

Wśród praw, jakie mają współwłaściciele w zakresie nieruchomości wskazuje się przede wszystkim:

  • prawo do udziału w dochodach,
  • prawo do uczestnictwa w remontach,
  • prawo do dokładania swojej części kosztów do remontów,

Jeżeli chodzi o obowiązki współwłaścicieli mieszkania to są one wprost proporcjonalne do wyżej wskazanych obowiązków, ponieważ żaden z nich nie może „wyłamać się” i zrezygnować z wnoszenia swojej części np. finansowej w remont bądź konserwację poszczególnych urządzeń znajdujących się w mieszkaniu. Wszystkich obowiązuje jedno kryterium, którym jest takie samo wywiązywanie się ze swoich obowiązku, jak i posiadanych praw.  (uprawnienia budowlane segregator)  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com