fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wodno – melioracyjne urządzenia oraz drenaże

Mówiąc o urządzeniach wodno – melioracyjnych i drenażach warto zastanowić się, jakie mają one znaczenie zarówno w gospodarce, jak i w budownictwie. Melioracje i drenaże są zabiegami, które mają na celu ukształtować optymalne wodne stosunki w podłożu, jakie wynikają z potrzeb zmaksymalizowania upraw i plonów. Dla uprawnych pól rozstawy drenarskich ciągów są mniejsze, a dla łąk większe. Drenaże wiążą się także z budownictwem, gdzie spełniają one funkcje odwodnienia budowlanego terenu, obniżenia zwierciadła gruntowej wody na czas związany z przeprowadzaniem fundamentowych prac w głębokich wykopach oraz w związku z osuszaniem budowlanych obiektów.  (uprawnienia budowlane kontakt)

Wodno – melioracyjne urządzenia oraz drenaże
Wodno – melioracyjne urządzenia oraz drenaże

Projektowanie drenaży i wodno – melioracyjnych urządzeń

Odpowiednio zaprojektowane wodno – melioracyjne urządzenia oraz drenaże powodują wzrost znaczenia ich w ostatnim czasie, co jest związane z sygnałami alarmującymi oraz z zapisami odnośnie pogodowych anomalii przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Niosą one dotkliwe skutki dla branży rolniczej w związku z nasilaniem się nawalnych deszczy, powodzi albo długotrwałych suszy. Melioracyjna wieloznaczeniowość obejmuje także klimatologię, a w szczególności polepszenie się warunków lokalnego klimatu przez odpowiednie zagospodarowanie terenu, uwzględniając jedocześnie synergię między naturalnym środowiskiem a działalnością ludzi. Jako przykład można podać tu leśne wiatrochronne pasy, które zmniejszają wielkość terenowego parowania oraz nadmiernego wysuszania się gleby.  (uprawnienia budowlane 2022)

Znaczenie wody w przyrodzie

Trzeba pamiętać, że w przyrodzie woda to najbardziej agresywny czynnik, który powoduje niekiedy straty w erozyjności gleb, gruntów oraz także sufozyjność. Z postaci wody, zgodnie z podziałem na wody kapilarne, gruntowe, błonkowe czy związane, to właśnie gruntowa woda najbardziej istotnie wpływa na fundamentowe prace, posadowienia oraz na stateczność budowlanych konstrukcji. Filtracja albo przesączanie, które nazywa ruchem w gruncie wody zależą od gruntowego ośrodka, rodzaju danej gleby, uziarnienia oraz od porowatości i struktury.  (program egzaminu na uprawnienia)  

Racjonalna wodna gospodarka

Działania związane z racjonalną gospodarką wodną na danym obszarze powinny być zróżnicowane i dopasowane do istniejących gruntowo – wodnych warunków, a także do ukształtowania danego terenu, rodzaju glebowych i gruntowych warstw, prowadzenia budowlanych prac czy rodzaju upraw. Doskonała znajomość zasad związanych z gospodarowaniem wody powinna wiązać się z odpowiednią posiadaną wiedzą odnośnie różnych postaci w gruncie wody, rodzaju warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczanych gruntów oraz z zależnościami wynikającymi z przepływania gruntowych wód. Drenowanie stosuje się w pracach budowlanych podczas odwadniania zurbanizowanych terenów, sportowych, przemysłowych, parkingów, dróg czy lotnisk. Warunki optymalne związane z drenowaniem uzyskuje się dla piaszczystych gruntów.   (segregator egzamin ustny uprawnienia) 

Przy gruntach gliniastych wykorzystuje się gęstsze rodzaje drenarskich sieci, a przy iłach drenowanie często stanowi problem. To, jak głęboko zakłada się dreny zależy od podłoża oraz od celu, do jakiego ono służy. Patrząc na rolnictwo głębokości dla ornych gruntów i ciężkich gleb wynoszą 1 metr, a dla średniozwięzłych gleb i gruntów ornych 1,10 metrów. W przypadku łąk głębokość osiąga poziom między 0,70 do 0,90 metrów. (uprawnienia budowlane program) 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com