fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zamierzasz podejść do uprawnień budowlanych w sesji wiosna 2017? Jeśli tak to już powinieneś kompletować wymagane dokumenty.

wniosek o nadanie uprawnień wiosna 2017
wniosek o nadanie uprawnień wiosna 2017

Dokumenty składa się do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. Izba zbiera kandydatów zamieszkujących dane województwo.  Terminy złożenia dokumentów dla poszczególnych Izb wyglądają następująco:

 • Dolnośląska Izba Inżynierów Budownictwa –  1 luty 2017 r.
 • Kujawsko-Pomorska  Izba Inżynierów Budownictwa – 9 luty 2017 r.
 • Lubelska Izba Inżynierów Budownictwa – od 9 stycznia 24 luty 2017 r.
 • Lubuska Izba Inżynierów Budownictwa – 18 luty 2017 r.
 • Łódzka Izba Inżynierów Budownictwa – 27 styczeń 2017 r.
 • Mazowiecka Izba Inżynierów Budownictwa – 24 luty 2017 r. (Biura Terenowe – 20 luty 2017 r.)
 • Małopolska Izba Inżynierów Budownictwa – 17 luty 2017 r.
 • Opolska Izba Inżynierów Budownictwa – 15 luty 2017 r.
 • Podkarpacka Izba Inżynierów Budownictwa – 10 luty 2017 r.
 • Podlaska Izba Inżynierów Budownictwa – 16 styczeń 2017 r.
 • Pomorska Izba Inżynierów Budownictwa – 10 luty 2017 r.Śląska Izba
 • Inżynierów Budownictwa –  1 luty 2017 r.
 • Świętokrzyska Izba Inżynierów Budownictwa – 17 luty 2017 r.
 • Warmińsko-Mazurska Izba Inżynierów Budownictwa – 10 luty 2017 r.
 • Wielkopolska Izba Inżynierów Budownictwa – od 3 stycznia 2017 uruchomiona rejestracja
 • Zachodniopomorska Izba Inżynierów Budownictwa – 3 luty 2017 r.

Dane kontaktowe oraz adres swojej Izby Inżynierów znajdziesz TUTAJ

 

Wśród dokumentów o nadanie uprawnień znajdziesz:

 1. wniosek o nadanie uprawnień,
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych albo dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
 3. suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (oryginał, odpis notarialny lub kopia poświadczona przez uczelnię, która wydała suplement – złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi),
 4. oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wraz z załącznikami lub zarejestrowaną i opieczętowaną przez właściwy organ książkę praktyki zawodowej, lub zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej,
 5. w przypadku ukończenia studiów wyższych prowadzonych na podstawie umowy, o której mowa w art. 168b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że ukończone studia były prowadzone w oparciu o umowę zawartą z izbą,
 6. dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
 7. formularz osobowy,
 8. życiorys zawodowy,
 9. kopie uprawnień budowlanych osób kierujących praktyką zawodową, wraz z kopią zaświadczeń o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa
 10. kserokopie dokumentów potwierdzających  zatrudnienie lub charakter umów, na podstawie których odbywana była praktyka zawodowa,
 11. w przypadku posiadania uprawnień budowlanych – ich kopie.

Wzory powyższych dokumentów znajdziesz TUTAJ.

Po zakupie naszego programu prześlemy Ci dokumenty do edycji na podanego maila.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com